Nabożeństwo eucharystyczne poprowadził ks. Zbigniew Rycak, proboszcz parafii Winna Poświętna

Odczytywać znaki Maryi-odpust ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Odczytywać znaki Maryi

       W uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w sanktuarium diecezjalnym w Ostrożanach zgromadzili się wierni, by u stóp Najświętszej Panienki dziękować Panu Bogu za Jej narodziny oraz za to, że zgodziła się zostać Matką Zbawiciela, stając się naszą Współodkupicielką i najlepszą Matką, która troszczy się o zbawienie każdego z nas. Tego dnia uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Roman Kowerdziej, diecezjalny duszpasterz wspólnot maryjnych i kółek różańcowych, obecny proboszcz parafii Perlejewo. Ofiara Mszy św. była sprawowana w intencji wszystkich zgromadzonych wiernych parafian i gości.
      W czasie homilii ks. Kowerdzieju przestrzegał przed zagrożeniami, jakie czyhają na współczesnego człowieka, szczególnie młodego, dlatego też powinniśmy często zadawać sobie pytania, skąd się wzięliśmy, dokąd zmierzamy, co z nami będzie po śmierci, jaki jest sens naszego życia.
      Kaznodzieja wzywał wiernych, by byli otwarci na głos Boga, przypomniał, że w ostatnim wieku Matka Boża objawiła się ponad 300 razy na całej kuli ziemskiej, m.in. w: Fatimie, Wietnamie, we Włoszech, Lourdes i w Afryce. Wszystkie te znaki dokonywały się w trosce o człowieka, o pogłębienie jego wiary, o nawrócenie. Maryja, wypełniając wolę Ojca, interweniuje z góry. Ks. Roman zwrócił się z apelem do wiernych, by potrafili odczytać Jej znaki i nie byli głusi na Jej prośby i upominania, Ona przemawia do nas przez burze i kataklizmy, ufając, że w ten sposób dotrze do człowieka, bo Ona, jak każda matka, troszczy się o nas, pragnąc naszego szczęścia – szczęścia wiecznego. Podkreślając to, o co Maryja prosi w objawieniach, życzył, byśmy potrafili odczytywać Jej znaki oraz by w rodzinach zapanowały pokój, miłość i radość, by nasze rodziny były Bogiem silne.
      Następnie nabożeństwo eucharystyczne poprowadził ks. Zbigniew Rycak, proboszcz parafii Winna Poświętna. Uroczystości odpustowe uświetnił zespół państwa Zalewskich „Ogród wyobraźni” z Brańska. Na zakończenie odśpiewano uroczyste „Te Deum”, dziękując Bogu za potężne działanie poprzez Maryję i za Jej miłość oraz orędzie pociechy i nadziei.

Katarzyna Kryńska

                                               Nabożeństwo eucharystyczne poprowadził ks. Zbigniew Rycak, proboszcz parafii Winna Poświętna  Odpust ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny


fulltext