OGŁOSZENIA PARAFIALNE 11.09.2022 – 24 Niedziela Zwykła

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
11.09.2022 – 24 Niedziela Zwykła

1. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się uświetnienia naszego odpustu parafialnego. Serdecznie dziękuję panu kościelnemu Szymonowi jego rodzinie za pomoc przy przygotowaniu ołtarza polowego, dziękuję pani Katarzynie Kryńskiej za coroczne przygotowanie ziarna do poświęcenia i dekoracji przy ołtarzu, dziękuję pani Agnieszce Derewońko za przygotowanie kosza dla Ks. Biskupa. Dziękuję Państwu Antoszukom za ofiarowanie chleba do procesji z darami. Dziękuję rodzinie Kłopotowskich za przygotowanie snopów zboża do dekoracji. Dziękuję Państwu Irenie i Wiesławowi Bożykom, Marlenie Gaworek i Przemysławowi Moczulskiemu, oraz Konradowi i Juli za udział w procesji z darami. Dziękuję panu Stanisławowi Malinowskiemu, Braciom Andrzejowi i Arkadiuszowi Kryńskim za udział w liturgii Słowa. Dziękuję panu organiście i całemu chórowi za oprawę muzyczną. Dziękuję panom Strażakom za służbę przy baldachimie i krzyżu. Dziękuję wszystkim którzy nieśli feretrony, ołtarzyki oraz sypali kwiatki. Dziękuje paniom z Apostolatu Maryjnego za pomoc w rozprowadzaniu obrazów Matki Bożej. Dziękuję panom z Rady parafialnej za pomoc w zbieraniu ofiar w czasie Sumy. Dziękuję wszystkim ministrantom, lektorom i ostrożankom za udział w uroczystości. Bardzo dziękuję za Wasze zaangażowanie i wszelką pomoc. Dzięki temu nasze ostrożańskie uroczystości prezentują się bardzo dobrze. Bóg zapłać.
2. Bardzo dziękuję mieszkańcom Klepacz za przygotowanie pięknego wieńca dożynkowego i reprezentowanie naszej parafii na Dożynkach Diecezjalnych w Kosowie Lackim Bóg zapłać za wasz trud i zaangażowanie.
3. Dziękuję sołtysom za przygotowanie pięknie wyglądających i bardzo smacznych chlebów oraz za przełamanie się chlebem z mieszkańcami swoich wsi.
4. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dostarczyli dynie do dekoracji ołtarza polowego. Niektóre były naprawdę imponujących rozmiarów.
5. Wczoraj przybili do naszego Sanktuarium piesi pielgrzymi z Czartajewa wraz ze swoim ks. proboszczem. Cieszymy się z ich wizyty. Niech Pani Ostrożan otacza ich swoją opieką.
6. Pierwsze spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii św. w tym roku szkolnym odbędzie się 18 września w niedzielę po Mszy św. o godz. 10:00 w salce parafialnej.
7. W przyszłą niedzielę przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu. W naszej diecezji będą zbierane ofiary do puszek na utrzymanie Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej.
8. Parafianom i czcicielom Matki Bożej życzę dobrej niedzieli. Niech Pani Ostrożańska otacza Was płaszczem swej macierzyńskiej opieki. Szczęść Boże.