OGŁOSZENIA PARAFIALNE 20.08.2023 – 20 Niedziela Zwykła

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
20.08.2023 – 20 Niedziela Zwykła

1. Dziękuję mieszkańcom Niewiarowo Przybki za udekorowanie kwiatami Kościoła na dzisiejszą niedzielę. Na następną niedzielę kościół udekorują nowożeńcy.
2. W sobotę – 26 sierpnia – przypada Uroczystość NMP Częstochowskiej. Msza św. o godz. 10:00 a popołudniu dwa śluby.
3. Chciałbym prosić sołtysów wsi, które przynależą do naszej parafii, aby wzorem lat ubiegłych przygotowali chleb do poświęcenia i podzielenia się z mieszkańcami swojej wsi. W dzień odpustu parafialnego – 8 września – będziemy dziękować Bogu również za dar tegorocznych plonów i chleba powszedniego. Na zakończenie Sumy odpustowej zostaną poświęcone chleby. Podzielimy się chlebem w geście solidarności i braterstwa.
4. Przypominam, że w tym roku naszą parafię na dożynkach diecezjalnych reprezentuje wieś Koski Falki. Dobrze by było by wieniec był już na sumie odpustowej w Ostrożanach i był niesiony w procesji.
5. W tym roku Sumie odpustowej będzie przewodniczył ks. kan. dr Dariusz Kujawa – kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim, profesor homiletyki w WSD w Drohiczynie.
6. Parafianom i czcicielom Matki Bożej życzę dobrej niedzieli. Niech Pani Ostrożańska otacza Was płaszczem swej macierzyńskiej opieki. Szczęść Boże.