Pierwszy etap bielskiej grupy XIX Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę

Pierwszy etap bielskiej grupy XIX Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę

Pierwszy etap bielskiej grupy XIX Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę

      W dniu 31.07.2009r. w sanktuarium diecezjalnym w Ostrożanach swój przystanek miała bielska, pierwsza grupa XIX Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę. Grupie tej przewodniczył ks. Piotr Jurczuk, który u stóp Pani Ostrożańskiej sprawował Eucharystię. Kazanie zaś wygłosił ks. Tomasz Szmurło. Nawiązując do Ewangelii zadał pytanie – jakie są moje relacje z Bogiem? Czy nie jesteśmy jak mieszkańcy Nazaretu, którzy nie przyjęli nauczającego Jezusa, czy podejmując trud pielgrzymowania mamy świadomość do jakiego celu dążymy… czy nie idziemy tylko dlatego, że wokół są fajni ludzie, miła atmosfera. Mamy sobie uświadomić, że idziemy na spotkania z Jezusem Chrystusem i Jego Matką.
      Rodzi się pytanie dlaczego człowiek pielgrzymuje? Przecież Chrystusa można odnaleźć wszędzie…, już w Biblii znajdujemy odpowiedź na to pytanie, otóż od czasu wypędzenia człowieka z raju, człowiek musi chodzić, nie może zagrzać miejsca, chodzić to znaczy szukać, szuka się pielgrzymując, pielgrzymując głową i sercem nie tylko nogami. Na zakończenie homilii ks. Tomasz zwrócił się do pielgrzymów „szukajcie dobrych intencji naszego pójścia, idąc do Matki chciejmy odnaleźć dobre i pozytywne intencje.”
      Po uczcie duchowej na placu przykościelnym pątnicy posilili się też obiadem przygotowanym przez wspólnotę parafii Ostrożany. W dowód wdzięczności ks. Piotr podarował kustoszowi sanktuarium ks. Romanowi Szmurło kubek pielgrzyma a wierni otrzymali karty Duchowego Pielgrzyma, by w łączności z nimi mogli duchowo pielgrzymować na Jasną Górę.

Katarzyna Kryńska

Pierwszy etap bielskiej grupy XIX Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę  Pierwszy etap bielskiej grupy XIX Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę  Pierwszy etap bielskiej grupy XIX Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę  Pierwszy etap bielskiej grupy XIX Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę  Pierwszy etap bielskiej grupy XIX Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę


fulltext