Przed obliczem Matki

Przed obliczem Matki

      W sobotę 31 lipca grupa bielska 20. Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę zatrzymała się w sanktuarium diecezjalnym w Ostrożanach. W samo południe pątnicy uczestniczyli we Mszy św. koncelebrowanej przez księży uczestniczących w pielgrzymce: kierownika pielgrzymki ks. Wiesława Niemyjskiego, ks. Piotra Jurczaka, ks. Romualda Koska, ks. Andrzeja Witerskiego, ks. Daniela Ozbejtę. W homilii ks. Wiesław odwołał się do Bożej miłości, której uczy Matka Najświętsza, a zwracając się do pątników, przypomniał, że nie chodzi o to, ile czasu spędzą przed obrazem Matki Bożej, a o to, jak wykorzystają swoją drogę, czy są nastawieni na słuchanie konferencji, czy odkryją bogactwo Godzinek, w jakiej intencji chcą się modlić, czy wsłuchują się w Apel Jasnogórski, czy też potrafią dostrzegać drugiego człowieka w potrzebie. Kończąc, życzył, by ten czas był odkrywaniem wielkiej miłości Boga i Jego Matki.
      Tego też dnia w Godzinie Miłosierdzia Bożego s. Łucja (Grażyna Porowska pochodząca z parafii Ostrożany), obecnie pracująca w Kaliszu, dziękowała Panu Bogu i Matce Najświętszej za 25 lat posługi w Zgromadzeniu Sióstr Nazaretanek. Eucharystię w intencji dziękczynnej, a jednocześnie prosząc o wszelakie łaski na dalsze lata posługiwania odprawił zaprzyjaźniony ze zgromadzeniem ks. Jan Babik. W homilii ks. Jan powiedział m.in.: „Dziękując za 25 lat pięknej gorliwej służby s. Łucji, dziękujemy Panu za to, że zapukał do jej serca a ona miała odwagę powiedzieć Panu Bogu tak”. W przededniu rocznicy męczeńskiej śmierci sióstr z Nowogródka kaznodzieja postawił je za wzór wierności Panu Bogu, miłości, służby, apostolstwa w różnych sytuacjach oraz życzył s. Łucji, by wpatrując się w siostry z Nowogródka, wypraszała łaski dla siebie, ale i dla nas wszystkich, byśmy również mogli godnie realizować swoje powołania.

Katarzyna Kryńska

Przed obliczem Matki  Przed obliczem Matki  Przed obliczem Matki

Więcej zdjęć TUTAJ


fulltext