„Koniarskie zaduszki”

,,Koniarskie Zaduszki”

W sanktuarium Matki Bożej Ostrożańskiej 18 listopada miał miejsce diecezjalny zjazd członków Związku Hodowców Koni. Związkowcy przybyli tu na czele z ks. dr. Andrzejem Ulaczykiem, proboszczem w Wyszkach, a zarazem ich duszpasterzem. Celem tego spotkania była modlitwa za zmarłych członków, a w szczególności za ostatnio zmarłego Stefana Ciupińskiego. Śp. Stefan był wiceprzewodniczącym Związku Krajowego. Mieszkał i pracował na terenie parafii Ostrożany we wsi Smorczewo.

Podczas Mszy św. tego dnia ks. Ulaczyk w imieniu wszystkich związkowców mówił: „My, hodowcy, na co dzień żyjemy w wielkiej rywalizacji, bo każdy chce w swojej stadninie wyhodować najpiękniejszego konia pod względem typu, pokroju, który by się wspaniale poruszał i miał jeszcze bardzo dobre cechy charakteru”. Dalej mówił, że choć żyjemy w duchu rywalizacji, to umiemy też być solidarni. Przykładem jest ta Eucharystia, jak również „Koniarskie Zaduszki”: „Chcemy ukazać pamięć o byłych członkach, jak też solidaryzować się z rodzinami zmarłych, a w szczególności z rodziną państwa Ciupińskich”.

Po skończonej Eucharystii wszyscy członkowie związku udali się na cmentarz, by tam pomodlić się o wieczny odpoczynek dla zmarłego brata.

Katarzyna Kryńska