RORATY

RORATY

29 listopada (wtorek) – godz. 07:00
• 30 listopada (środa) – godz. 16:00
• 2 grudnia (sobota) – godz. 16:00
• 7 grudnia (środa) – godz. 16:00
9 grudnia (piątek) – godz. 07:00
• 10 grudnia (sobota) – godz. 16:00
• 14 grudnia (środa) – godz. 16:00
15 grudnia (czwartek) – godz. 07:00
• 17grudnia (sobota) – godz. 16:00
20 grudnia (wtorek) – godz. 07:00
• 21 grudnia (środa) – godz. 16:00
24 grudnia (sobota) – godz. 07:00