Eucharystia była koncelebrowana przez ks. Henryka Nowaka, ks. Romana Szmurło, ks. Mariusza Bartosiaka

Siła różańcowej modlitwy-Wieczernik Maryjny

Siła różańcowej modlitwy

W drugą sobotę miesiąca stycznia, u progu nowego 2012 roku w Ostrożańskim Sanktuarium odbył się pierwszy tego roku Wieczernik Maryjny. Tego wieczoru do najmilszej Matuchny przybył ks. Henryk Nowak emerytowany kapłan diecezji drohiczyńskiej, który tak umiłował Panią Ostrożańską, że ilekroć przejeżdża przez Ostrożany, zawsze jego stopy zmierzają ku świątyni, by oddać Jej pokłon. Pierwszym punktem spotkania modlitewnego była Eucharystia koncelebrowana przez Ks. H. Nowaka, kustosza sanktuarium- ks. Romana Szmurło, oraz rezydenta tejże parafii ks. Mariusza Bartosiaka. Jedna z odprawianych intencji była o błogosławieństwo Boże dla wszystkich biorących udział w wieczerniku. Homilię tego wieczoru wygłosił ks. Nowak, który mimo swego podeszłego wieku z tak wielka radością i miłością rozpoczął homilie z pieśnią na ustach:

,, Gdy dookoła huczy zawieja

I szał złowrogi życiowej bitwy

Niechaj Cię strzeże od zniechęcenia

– siła różańcowej modlitwy!

 

Choć wszystko zda się niebawem runie

I kędy spojrzysz czyha mogiła

Nie da Ci upaść w uczuć rozterce

– siła różańcowej modlitwy!


Ani Cię zwalczę z losem zawody

Ani Cię zmogą wrogie gonitwy

Jeżeli w Twym sercu przebywa zawsze

– siła różańcowej modlitwy!

 

Ona zwycięży wszystkie niedole

I będzie tęczą na niebie lśniła

Ta, która duchom skrzydła przypina

– siła różańcowej modlitwy!

Następnie przytoczył słowa Pisma Świętego,, Jeśli pokutować nie będziecie- wszyscy zginiecie!” dalej mówił, że nie trzeba specjalnych kar Bożych, wystarczy co się dzieje: demoralizacja człowieka, młodzieży, dzieci, rozpad rodzin, ogrom zepsucia moralnego, niewiara, nałogi- to wystarczy, by zburzyć najpotężniejszy naród. Kaznodzieja przytaczał fakty historyczne, kiedy to mimo małej armii, ale wielcy modlitwą i duchem Polacy zwyciężali.

Przypomniał też słowa błogosławionego Ojca św. Jana Pawła II „ córko, synu ziemi polskiej ratuj miłość, ratuj wiarę, ratuj wolność ludzką przed nałogami przed zniewoleniem” Nasz Rodak zostawił nam wskazówki, jak przed tym wszystkim się bronić a należy to czynić przez:

-codzienną modlitwę

-częste uczestniczenie we Mszy św.

-częstą Komunię św.

-wzór życia chrześcijańskiego

-cierpienie znoszone z poddaniem się woli Bożej

-modlitwę różańcową

By bardziej zrozumieć modlitwę różańcową ks. Nowak porównał każdy paciorek różańca do kamyka, którym to Dawid zwyciężył Goliata. Każde ziarenko różańca, to taki kamyczek, który Matka Boża daje nam, byśmy zwyciężali zło w sobie i na zewnątrz. Modlitwa różańcowa jest piękną modlitwą, która angażuje całego człowieka, a powtarzanie Zdrowaś Maryjo, to jak mówienie bliskiej osobie ,,Ja Ciebie kocham”- to mówienie Maryi,, Ja Ciebie kocham” za każdym razem to brzmi inaczej, wymowniej. Słowa ,,Ojcze nasz” to mówimy, „Ojcze ja Ciebie kocham” a gdy chwalimy Pana w Trójcy Jedynego- mówimy „Boże w Trójcy Jedyny ja Ciebie kocham” mówił ks. Henryk. Dalej podając fakty z innych państw, które zostały ocalone przez modlitwę, zachęcał do modlitwy za nasz kraj dołączając do Różańcowej krucjaty za Ojczyznę.

Następną częścią wieczernika była modlitwa różańcowa, a w miejsce rozważań śpiewano kolędy. Na zakończenie nastąpiło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Katarzyna Kryńska

Eucharystia była koncelebrowana przez ks. Henryka Nowaka, ks. Romana Szmurło, ks. Mariusza Bartosiaka   Kazanie wygłosił ks. Henryk Nowak   Kazanie wygłosił ks. Henryk Nowak


fulltext