22 rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej fot: ks. A. Płachno

Tobie, Matko, nasz hołd oddajemy-22. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej

Tobie, Matko, nasz hołd oddajemy-22. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej

      W sanktuarium Matki Bożej w Ostrożanach od 3 lipca rozpoczęło się nabożeństwo poprzedzające 22. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej. Na tę uroczystość całą parafię przygotowywał ks. prał. Henryk Nowak z Domu św. Antoniego w Drohiczynie. W jednej ze swoich homilii powiedział słowa, które zapadły wielu głęboko w sercu. Kaznodzieja przypomniał, iż „dla chrześcijanina celem i sensem życia powinna być zawsze Eucharystia, która jest słońcem, źródłem i szczytem, bez której życie duchowe człowieka nie ma sensu”. To nabożeństwo było okazją ku temu, by wszyscy, którzy tylko pragnęli spotkać się z Panem, mogli skorzystać z sakramentu pokuty.
      Po dwudniowych ćwiczeniach duchowych nastał dzień upamiętniający wielką uroczystość na błoniach ostrożańskich, kiedy to dokładnie 5 lipca 1987 r. Prymas Polski kard. Józef Glemp uroczyście nałożył korony, poświęcone uprzednio przez Papieża Jana Pawła II na Jasnej Górze, na łaskami słynący wizerunek Matki Bożej. W niedzielę 5 lipca br. już od godzin rannych przybywali pielgrzymi z: Siemiatycz z parafii pw. św. Andrzeja Boboli i z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w łącznej liczbie 150 osób, z parafii pw. Trójcy Przenajświętszej z Dziadkowic, pielgrzymi z dekanatu ciechanowieckiego, z Ciechanowca i Perlejewa, oraz najliczniejsza grupa z dekanatu drohiczyńskiego z parafii Drohiczyn i Miłkowice w liczbie 200 osób, jak też indywidualni pielgrzymi czy też całymi rodzinami, niejednokrotnie z różnych zakątków kraju czy z zagranicy, by przed obliczem Pani Ostrożańskiej dziękować za otrzymane łaski, jak też prosić o błogosławieństwo na dalsze dni życia.
      „Tobie, Matko, nasz hołd oddajemy, gdy rocznicę koronacji czcimy…” – słowami tej pieśni rozpoczęto uroczystą Eucharystię z racji 22. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej. Następnie kustosz sanktuarium ks. Roman Szmurło powitał i pozdrowił wszystkich zgromadzonych słowami: „Niech będą Bogu Najwyższemu dzięki za to dzisiejsze zgromadzenie” oraz życzył, abyśmy „jeszcze bardziej zakochali się w Matce Bożej Ostrożańskiej i zawsze tutaj przybywali, bo Ona czeka na swoje dzieci i czeka z miłością”. Tego dnia swą obecnością zaszczycili nas również księża: ks. prał. płk Henryk Polak, kapelan Wojska Polskiego przy NATO w Brukseli, który przewodniczył Eucharystii, ks. kan. Tadeusz Kryński, proboszcz parafii pw. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim, również wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie, który wygłosił homilię, ks. prał. Kazimierz Siekierko, dziekan dekanatu ciechanowieckiego, który poprowadził procesję eucharystyczną, ks. prał. Henryk Nowak, który przez dwa dni przygotowywał wiernych do uroczystości. Na uroczystości jubileuszu koronacji przybyło ponadto wielu innych kapłanów, alumnów i sióstr zakonnych, m.in. karmelitanek z Siemiatycz, jak też sióstr bezhabitowych.
      Na wstępie Mszy św. ks. Polak podkreślił wiarę naszego narodu, „gdzie ciągle i na zawsze Bóg jest na pierwszym miejscu, gdzie Matka Boża odbiera tak wyjątkową cześć jak tu, w Ostrożanach”. Następnie homilię wygłosił ks. Kryński, pochodzący z niedalekich Krynek Soboli, który podkreślił, iż miejsce, na którym się znajdujemy, jest dla diecezjan drohiczyńskich i wiernych Podlasia miejscem szczególnym, bliskim, pełnym ciepła i spokoju. „To właśnie tu – mówił – pielgrzymują od wieków ci, dla których słowo «Bóg» bardzo wiele znaczy, a dla których Matka Boża Ostrożańska trzymająca na lewym ramieniu Dziecię Jezus jest Wspomożycielską, Uzdrowieniem, Pocieszycielką…”. Dalej mówił: „Sanktuarium Matki Bożej Ostrożańskiej jest i będzie miejscem, w którym każdy z nas może usłyszeć głos Matki: «Ja pocieszę was, pot wam otrę z czoła i osuszę łzy… bóle swe i żale u stóp złóżcie wy, Ja jak tkliwa Matka los osłodzę zły, gdy was srogo trapi pełen trwogi czas, przy swym sercu czułym uspokoję was»”. Kaznodzieja przestrzegał też przed szczególnymi czasami, pełnymi niepokoi i lęków, w których tak łatwo jest zarzucić to, co było i jest fundamentem ludzkiego życia, fundamentem rodziny, każdej wspólnoty, prosił, by wsłuchiwać się w głos Matki: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie…”. Następnie wspomniał zakończony w ostatnich dniach czerwca Rok św. Pawła, w którym to często pojawiała się prośba o lekturę Pisma Świętego. Kaznodzieja apelował również o czytanie pism i książek katolickich, które przybliżają nas do Boga, prosił też o katolickie wychowanie dzieci i młodzieży w naszych rodzinach, aby z tych rodzin Bóg powoływał do swej służby jak najwięcej świadków wiary – takich kapłanów, których historia parafii ostrożańskiej wspomina i o których pamięta, chociażby nieoceniony dawny proboszcz śp. ks. Jan Auder. W rozpoczętym Roku Kapłańskim ks. Kryński prosił, by wierni zechcieli częściej wspomagać modlitwą swoich kapłanów. Kończąc homilię, zacytował słowa pieśni autorstwa ks. J. Audera: „My serca swe niesiemy Tobie w dani, racz przyjąć je, Ostrożan Śliczna Pani…”. Po Mszy św. odbyła się procesja eucharystyczna pod przewodnictwem ks. Siekierko. Na zakończenie uroczystości odśpiewano uroczyste „Te Deum”, po czym nastąpiło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Katarzyna Kryńska

22 rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej fot: ks. A. Płachno

Więcej zdjęć TUTAJ


fulltext