Po Komunii nastąpił sakrament Namaszczenia Chorych

Tu chorzy mocą Chrystusową stają się potężni-Wieczernik Maryjny

Tu chorzy mocą Chrystusową stają się potężni

       Już od 1993 r. 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, jest obchodzony Światowy Dzień Chorego. Ojciec Święty Jan Paweł II, sam cierpiący, dostrzegał w sposób szczególny misję ludzi chorych, cierpiących na duszy i ciele jako skarb dla Kościoła.
      W sanktuarium w Ostrożanach nabożeństwo ku czci Matki Bożej Uzdrowicielki odbyło się 13 lutego. Na zaproszenie kustosza ks. Romana Szmurły przybył ks. Marek Żarski, proboszcz z Tokar, by tu u stóp Matki sprawować Najświętszą Eucharystię w intencji chorych i cierpiących. W sposób szczególny ogarnięto modlitwą małą Julkę, dziękując za wstawiennictwo Matki i prosząc o dalsze uzdrowienie. Tego dnia zgromadzeni na Wieczerniku mogli pojednani z Chrystusem w sakramencie pokuty uczestniczyć również w sakramencie namaszczenia chorych.
      Kaznodzieja przytoczył list, który otrzymał od kobiety uzdrowionej dzięki swej wierze i zaufaniu Matce Najświętszej oraz modlitwie różańcowej. Przypomniał również słowa Ojca Świętego Jana Pawła II po wyborze na Stolicę Piotrową: „Jesteście – po ludzku mówiąc – słabi, chorzy, ale w rzeczywistości jesteście bardzo mocni i potężni, jak potężny jest Chrystus Ukrzyżowany. Otóż wasza moc polega na upodobnieniu się do Niego. Starajcie się wykorzystać tę moc dla dobra Kościoła, waszych bliskich, rodzin, Ojczyzny i całej ludzkości, a także dla dobra nowego Ojca Świętego, który ma wielkie zadania, a sam jest bardzo słaby”.
      Po Eucharystii i sakramencie namaszczeniu chorych, adorując Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, rozważano radosne części Różańca, ogarniając wszystkich chorych, zostały też odczytane prośby i dziękczynienia spisane na kartkach. Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem zebranych.

Katarzyna Kryńska

Po Komunii  nastąpił sakrament  Namaszczenia Chorychfulltext