Uroczysta Eucharystia i koncert uczestników Drohiczyńskich Warsztatów Muzyki Liturgicznej w Ostrożanach

Trwając w Winnicy przynosimy owoc obfity

Uroczysta Eucharystia i koncert uczestników Drohiczyńskich Warsztatów Muzyki Liturgicznej w Ostrożanach

6.V.2012 roku w Ostrożańskim sanktuarium Eucharystia o godzinie 12.00 miała charakter bardzo uroczysty. Liturgię  upiększał  diecezjalny chór Warsztatów Muzyki Liturgicznej.

Eucharystii przewodniczył ks. Stanisław Jaszczołt zaś homilię wygłosił ks. Mariusz Bartosiak. Nawiązując do Ewangelii tego dnia kaznodzieja mówił ,, trwajcie we Mnie a Ja w was trwać będę….ja jestem krzewem winnym wy latoroślami,, kto trwa we mnie a ja w nim ten przynosi owoc obfity.. ”mówił o winnicy jakim jest Kościół św.<< jeśli będziemy trwali w tej winnicy, będziemy przynosili owoc obfity, natomiast jeśli odrzucimy tą winnicę, to co ona za sobą niesie, to zostanie ta latorośl, odcięta, wyrzucona i spłonie. Jeżeli chcemy żyć tym, co Boże to nie możemy się od niej odcinać i żyć własnym życiem .Coraz częściej słyszymy stwierdzenie, że wierzę w Boga ale nie w Kościół, a św. Cyprian mówi,, nie możesz mieć Boga za Ojca jeśli nie masz Kościoła za Matkę. Zaś św. Augustyn mówi: W jakiej mierze ktoś kocha Kościół Chrystusa w takiej ma Ducha świętego. Kościół to wspólnota ludu Bożego, która wzrasta w Kościele i która chce się ubogacać DARAMI KTÓRE SĄ W KOŚCIELE, i która chce być w swoim życiu Bogu wierna. Mamy tak wszczepić się w winnice Kościoła, aby jak najwięcej czerpać, aby jak najwięcej czerpać dla naszego życia, abyśmy w godny sposób mogli przeżywać przynależność do Kościoła Bożego. Nie możemy być interesantami, którzy przychodzą zaspokoić swoje potrzeby, skorzystać z usługi. Mamy z miłością włączać się w życie Kościoła i żyć nim, mam być wszczepiony tak na serio w tą Winnicę i mam wydać owoce. Ksiądz Mariusz zadawał też pytanie jaka jest moja odpowiedzialność za Kościół, czy, jestem przykładnym chrześcijaninem, czy potrafię tej Winnicy strzec, bronić i pielęgnować , czy swoim przykładem przyciągam innych do Kościoła ? Czy Kościół to dla mnie Matka? Mamy być mocni i silni Kościołem, aby stawał się coraz piękniejszy, coraz silniejszy, ale przede wszystkim, by stawał się znakiem zbawienia znakiem drogi, która prowadzi ku prawdzie jaką jest Jezus Chrystus.

Po Eucharystii uczestnicy Drohiczyńskich Warsztatów Muzycznych dali koncert pieśni Maryjnych. Uczestniczyło w nim ok35 osób ale to tylko niespełna połowa chóru. Na zakończenie kustosz sanktuarium w Ostrożanach ks. Roman Szmurło podziękował młodzieży i życzył wiele darów Ducha św. w egzaminach , które czekały przed nimi, czy to sesje czy matury. Wierni parafii Ostrożany również z wielka radością wysłuchali przygotowanych utworów i są wdzięczni Panu Bogu za to, iż gromadzi młodzież w swojej Winnicy , by ta wydawała w swym życiu owoc obfity.

Katarzyna Kryńska

 

Więcej zdjęć TUTAJ