OSTR

Wezwanie do modlitwy

W obliczu epidemii wirusa módlmy się do Matki Bożej Ostrożańskiej. Ona już przed wiekami ochroniła naszą parafię przed zarazą. W kronice czytamy „Roku pańskiego 1710 przez całą Polskę przeszła zaraza, powodując ogromne spustoszenie w różnych wsiach, miastach i miasteczkach. Z łaskawości Bożej i za opieką Błogosławionej Dziewicy, w parafii Ostrożańskiej tylko jeden dom we wsi Borzymy dotknięty został zarazą.” Proszę wszystkich parafian ostrożańskich i czcicieli Matki Bożej by codziennie odmawiali poniższą modlitwę:

 

OSTR

MODLITWA

DO MATKI BOŻEJ OSTROŻAŃSKIEJ

         Matko Boża Ostrożańska od wieków Łaskami Słynąca, Wspomożycielko Wiernych, Uzdrowienie Chorych, Pocieszycielko Strapionych, prosimy o Twe orędownictwo u Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wspomagaj w walce ze złem w nas i w całym świecie. Otaczaj matczyną opieką nasze rodziny i nas samych. Wypraszaj rolnikom pomyślne zasiewy i obfite plony. Ucz nas poczucia odpowiedzialności za wiarę przyszłych pokoleń. Broń godności polskich dziewcząt i kobiet. Wychowuj do trzeźwości chłopców i mężczyzn. Chroń życie poczęte pod sercem matek.

         Matko Kościoła, Matko powołań kapłańskich i zakonnych. Otocz opieką Ojca Świętego, naszych Księży Biskupów, kapłanów i wierny lud podlaski. Wypraszaj liczne i dobre powołania kapłańskie i zakonne.

         Wspomożycielko w sprawach po ludzku beznadziejnych, broń cały naród przed pijaństwem, nienawiścią i nieczystością. Chroń nas od nieszczęść jak kiedyś broniłaś przed zarazą i najazdami wrogów. Spraw, o Matko Ukochana, by wszyscy uciekający się do Ciebie na tym świętym miejscu doznali Bożej pomocy, a zwłaszcza łaski wytrwania w dobrym aż do śmierci. Amen.