Wieczernik Maryjny

Wieczernik Maryjny

      W piękne sobotnie popołudnie11 lipca w sanktuarium w Ostrożanach odbył się jak zwykle w drugą sobotę miesiąca Wieczernik Maryjny. Na to czuwanie przybyli wierni z ostrożańskiej parafii, jak też z parafii Kłopoty, Drohiczyna oraz z parafii perlejewskiej. Nabożeństwu przewodniczył ks. prał. Henryk Nowak, zaś Eucharystię sprawował ks. Edmund Karolczak, który to w czerwcu tego roku obchodził 50-lecie święceń kapłańskich. Czuwanie rozpoczęło się wystawieniem Najświętszego Sakramentu, przed którym rozważano części chwalebne Różańca św. Kolejne tajemnice rozpoczynały różne osoby, ministranci, pielgrzymi z innych parafii na czele z rektorką sekcji maryjnej „O dobrą śmierć” E. Leszczyńską, matki znajdujące się w kościele oraz jubilat ks. Edmund, ofiarowując je za cały świat, wszystkich obecnych, bp. Antoniego Dydycza, który dzień wcześniej obchodził 15. rocznicę sakry biskupiej, za ks. Edmunda i ks. Benedykta Karpińskiego z Domanowa w dniu jego imienin oraz za wszystkich wiernych zmarłych. Kolejnym etapem czuwania były Litania Loretańska i modlitwa do Matki Bożej Ostrożańskiej. Jako jedna wielka rodzina wszyscy podali sobie ręce i wspólnie odmówiono „Pod Twoją obronę”, po czym nastąpiło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Kulminacyjnym punktem nabożeństwa była Eucharystia jubileuszowa sprawowana przez ks. Karolczaka z racji 50. rocznicy święceń kapłańskich. W homilii Kaznodzieja przybliżył wszystkim postać św. Jana Maria Vianneya, kaznodziei z Ars, patrona proboszczów, którego to 150. rocznicę śmierci obchodziliśmy 4 sierpnia tego roku, a którego Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił patronem Roku Kapłańskiego. Ks. Edmund przedstawił też zadania, jakie trzeba wypełnić, by uzyskać odpusty w związku z rozpoczętym Rokiem Kapłańskim (zupełne i cząstkowe), zachęcił również, by w tym roku w sposób szczególny modlić się w intencji kapłanów oraz o liczne i dobre powołania kapłańskie i zakonne.
      Po skończonej Eucharystii wierni polecili Jubilata Matce Najświętszej, śpiewając „Życzymy, życzymy”. Na zakończenie ks. Edmund udzielił jubileuszowego błogosławieństwa, a ministranci rozdali obrazki ze św. Janem Vianneyem.

Katarzyna Kryńska


fulltext