XVIII rocznica koronacji obrazu Matki Bożej

Równo 28 lat temu 5 lipca na błoniach ostrożańskich miała miejsce koronacja łaskami słynącego Obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej. Korony zostały poświęcone przez Jana Pawła II 11 czerwca 1987 na Jasnej Górze, a na skronie Dzieciątka Jezus i Maryi włożył je ówczesny Prymas Polski kardynał Józef Glemp. Główne uroczystości 28 rocznicy Koronacji Obrazu Matki Bożej poprzedziły dwudniowe rekolekcje , którym przewodniczył ks. dr Robert Grzybowski.

Tematem nad którym pochylił się rekolekcjonista było hasło roku liturgicznego ,, Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię „ Pierwszym zagadnieniem, nad którym Pan Bóg chciał ,abyśmy się tego dnia zatrzymali była Wiara, (J 20,24-29),,.. Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.” Na wstępie kaznodzieja głosił, że my jako ludzie wiary zaproszeni jesteśmy do tego, by płynąć głównym nurtem a nie stać w starorzeczu, (przykład Jeziora Galilejskiego i Morza Martwego).Mamy słuchać papieża i ,, płynąć” za nim, który nas pociąga do Chrystusa. Człowiek wiary, to człowiek, który potrafi przylgnąć do Jezusa ,zna Go i rozmawia z Nim, a nade wszystko słucha Go. Bóg mówi, ,Słuchaj Izraelu” a Ja cię poprowadzę. Wiara rodzi się ze słuchania. Uważajmy jak słuchamy, mówił ks. Robert. Następnego dnia Pan Bóg skierował do nas następujące słowa,, Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Tu Pan Bóg chce do nas powiedzieć- Uwierz i nawróć się! „Gdy wierzymy to przykazania są lekkie „Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt 11,28-30)I tu Kaznodzieja mówi, że Pan Bóg skruszonym sercem nie gardzi. Człowiek nawrócony to człowiek radości, pokory, świadectwa. Musimy z wiarą otworzyć się na Chrystusa, słuchać Go, (lektura Pisma Świętego) i skruszonym sercem prosić ,, Boże daj czego żądasz i żądaj czego chcesz . W czasie tych dni , każdy kto chciał, mógł skorzystać z sakramentu pokuty oraz adorować Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W upalną niedzielę już od godzin rannych ze wszystkich stron diecezji dało się zauważyć ,ze śpiewem i modlitwą na ustach zdążających pątników do Matki Bożej Od strony Drohiczyna dużą grupę pielgrzymów prowadził Dziekan dekanatu Nadbużańskiego ks. Zbigniew Średziński. Od strony Perlejewa kroczyły wraz ze swymi kapłanami pielgrzymki z Perlejewa , Ciechanowca, oraz Śledzianowa . Od strony Grodziska , tamtejsi pielgrzymi wraz z parafią Dziadkowice. Największa zaś grupa pątników szła z Siemiatycz wraz z siostrami zakonnymi, by tu u stóp Matuchny Ostrożańskiej powierzyć swoje życie, dziękować i prosić o łaski. Kustosz sanktuarium ks. dr. Roman Szmurło powitał wszystkich i poprosił Pasterza Diecezji Drohiczyńskiej o celebrowanie Mszy św. w intencji parafian i przybyłych pielgrzymów.W samo południe Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił J.E. Ks. Biskup Tadeusz Pikus. W koncelebrze uczestniczyli księża ( ks. Witold Kosiński , ks. Mariusz Woltański, ks. Roman Kowerdziej, ks. Krzysztof Kościelecki, ks. Janusz Szymański, diakon Plewka Daniel) oraz dziekan ks. Zbigniew Średziński. Na wstępie ks. Biskup gorąco powitał wszystkich parafian , pątników i gości, a nade wszystko Matki oczekujące potomstwa lub z małymi dziećmi na rękach., powitał wszystkich, którzy przybyli do naszej Matki , Matki niezwykłej, która dała nam Zbawiciela. Przez Niego możemy i my mówić do Boga Ojcze. Ks. Biskup podkreślił bardzo ważne słowa Ojciec i Matka.,, każdy z nas powinien mieć ojca niebieskiego i ziemskiego, Matka ziemską i Matkę Bożą. Jest to pełna rodzina w której żyje człowiek. Testament Jezusa Chrystusa wypowiedziany z Krzyża daje nam to szczęście. Nawiązując do listu osieroconego dziecka, który pisze do Boga, nasz Pasterz podkreślił, ze to jest bardzo bolesne, kiedy człowiek nie zna tego uczucia co to znaczy mieć matkę , mieć ojca. Gdy chodzi o naszą wiarę, kiedy Bóg jest Ojcem a Maryja Matką, wielu z nas nie wie że ma Ojca i Matkę ale ci którzy ofiarowują tu swoje rodziny, dzieci doznają obfitości łask i błogosławieństwo . Każdy człowiek potrzebuje rodziców a dzieci potrzebują nade wszystko miłości małżeńskiej swoich rodziców. Jeśli nie pokochałeś współmałżonka za życia ukochaj go po śmierci, bo to jest potrzebne dzieciom !nawoływał ks. Biskup, i o taką miłość trzeba prosić, tak jak i o wiarę. Jego Ekscelencja ubolewał nad zjawiskami , które uderzają w małżeństwo i rodzinę. Podkreślał, że w żadnej sytuacji nie można zapomnieć o szacunku dla ludzkiego życia. Zdecydowanie potępił In vitro, związki jednopłciowe ,gdzie jest zapotrzebowanie na dzieci a związki te twierdzą ,że jest to zwycięstwo miłości. Eutanazję , gdzie człowiek decyduje, o życiu lub śmierci, a Bóg jednoznacznie mówi ,, nie zabijaj! Boża wola i Boża miłość są fundamentem godności człowieka. To Bóg daje życie i każdy z nas otrzymał godność Syna Bożego. Homilię ks. Biskup zakończył wierszem drohiczyńskiego rzeźbiarza i poety Lucjana Boruty którego 25 rocznicę śmierci w maju obchodzono. ,, Gody w Kanie” Z głęboką wiarą Panu Się kłaniam Wierzę i ufam i Boga proszę By dnie powszednie słowem i czynem Jak woda w kanie stały się winem. Wykonam wszystko co Syn Twój mi powie. Wierzę i ufam i Boga proszę by moja praca sensu nabrała Jak woda co w Kanie winem się stała. A gdy zasiądę na uczcie weselnej… Wierzę i ufam i Boga proszę Bym się ze wstydu nie zarumienił By moje czyny w wino przemienił…” Uroczystości 28 rocznicy Koronacji Obrazu Matki Bożej w Ostrożanach zakończyła procesja z Najświętszym Sakramentem oraz uroczyste Te Deum.

 ZDJĘCIA Z TEGO WYDARZENIA