Z wiarą proście, a będzie wam dane-Wieczernik Maryjny

Z wiarą proście, a będzie wam dane

      W zimne, śnieżne popołudnie 9 stycznia do Pani Ostrożańskiej przybyła grupa wiernych, by tu prosić o łaski na nowy rok i o uzdrowienie ciała i duszy. Mszy św. przewodniczył kustosz sanktuarium ks. Roman Szmurło. Szczególną intencją tej Eucharystii była prośba o uzdrowienie 8-letniej Julki chorej na białaczkę, jak również wszystkich chorych i przebywających w szpitalach parafian. Wieczernik Maryjny to szczególny czas, by podziękować Matce Najświętszej za łaski, których doznajemy za Jej wstawiennictwem.
      W homilii Kaznodzieja, nawiązując do pierwszego czytania, przypomniał o tym, że żeby o coś prosić, trzeba to czynić z wiarą i zgodnie z wolą Bożą (por.1 J 5, 14-21). Nawoływał również, by w chwilach zwątpienia nie ulegać, lecz prosić za Apostołami: „Panie, przymnóż nam wiary”.
      Po Eucharystii nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu, przed którym w tajemnicach radosnych Różańca św. wierni przedstawili Bogu to wszystko, z czym przybyli. Mimo iż aura była zimowa, serca wiernych z pewnością były gorące. Nie sposób wniknąć w każde z nich, by opisać uczucia wynikające ze spotkania z Jezusem w Eucharystii, jak też z jego Matką, rozważając tajemnice z Jej życia. Dziś też radości i zatroskania Maryi mają swe odzwierciedlenie w naszym życiu i są cały czas są aktualne.
      Na zakończenie spotkania modlitewnego przed błogosławieństwem została odmówiona modlitwa przez nałożenie rąk na głowy wiernych. Następnie wszyscy zgromadzeni zostali pobłogosławieni Najświętszym Sakramentem.


Katarzyna Kryńska


fulltext