Księża pochodzący z parafii Ostrożany

Ks. Kazimierz Porzeziński 

Ks. Stanisław Jaszczołt 

Ks. Tadeusz Krakówko 

Ks. Zbigniew Bolewski 

Ks. kan. dr Piotr Arbaszewski 

Ks. Janusz Bolewski 

Ks. kan. dr Andrzej Lubowicki 

ks. Patryk Nagórny