rozaniec

SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ W OSTROŻANACH

logo parafia ostrozany

Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 10.04. - 17.04.2017 Wielki Tydzień i Święta Zmartwychwstania Pańskiego

Intencje mszalne w Parafii

Narodzenia NMP Ostrożanach

10.04. - 17.04.2017

Wielki Tydzień i Święta Zmartwychwstania Pańskiego

         Poniedziałek 10.04.2017

07:00 + Mariannę i Wincentego Skowrońskich – of. córka

07:00 + Kacpra Barskiego 30 dz. po pogrzebie – od. ucz. pogrzebu

07:00 Int. ks. Stanisława + Janinę, Stanisławę, Franciszka, Józefa, Marię – of. p. Krystyna Kryńska

         Wtorek 11.04.2017

07:00 Do M.B.Ostr. o zdrowie dla Mariana i Małgorzaty Mazur

07:00 Do M.B.Ostr. o zdrowie i bł. boże dla wnuków – of. dziadkowie

07:20 Za parafian

07:20 Int. ks. Stanisława – Do M.B. Ostr. i św. Mikołaja o bł. boże w dobytku i rodzinie p.Rybałtowskich z Lubowicza

         Środa 12.04.2017

17:00 Int. ks. Stanisława + Wacława Niewińskiego – of. p. Gabryś ze Smarklic

17:00 + Gustawa Krakówka – of. żona

17:00 + Halinę Organek – od ucz. pogrzebu

         Czwartek 13.04.2017 – Wielki Czwartek

17:00 O łaski dla kapłanów posługujących w parafii dla ks. Proboszcza Piotra, ks. Mirosława, ks.Mieczysława i ks. Stanisława – of. ks. Proboszcz Piotr (odprawia ks. proboszcz)

17:00 + Tadeusza 15 r. śm, Teodozję i Piotra oraz Józefa Czajkowskiego – of. p. Lewczukowie (odprawia ks. Mirosław)

17:00 + Zbigniewa 4 r. śm, Józefa – of. p. Jadwiga Krasowska (odprawia ks. Mieczysław )

17:00 Int ks. Stanisława + Zofię Lubowicką – of. syn Mirosław

         Piątek 14.04.2017 – Wielki Piątek

15:00 Nowenna do Miłosierdzia Bożego / Liturgia Męki Pańskiej

         Sobota 15.04.2017 – Wielka Sobota

15:00 Nowenna do Miłosierdzia Bożego

19:00 + Stanisławę Radziszewską 2 r. śm. – of. mąż (odprawia ks. Mieczysław )

19:00 Int. ks. Stanisława + zm. z rodz. Kalickich i Niewiarowskich – of. p. Kaliccy z Niewiarowa

19:00 + Zenona Borkowskiego i zm. z rodz. z obojga stron (odprawia ks. Mirosław )

19:00 Do M.B. Ostr. o szczęśliwy przebieg leczenia i łaskę zdrowia dla Anny (odpr. ks. proboszcz)

         Niedziela 16.04.2017 – Niedziela Zmartwychwstania

06:00 Wypominkowa(odprawia ks. Mirosław )

06:00 Za parafian(odprawia ks. proboszcz)

06:00 Dz. –bł. w 18 r. ur. Łukasza Borzyma – of. rodzice i brat (odprawia ks. Stanisław)

10:00 Dz. – bł. 1 r. Igi o bł. boże i opiekę M.B. Ostr – of. Babcia (odprawia ks. Stanisław)

10:00 + Stanisława Jaszczołta – od. ucz. pogrzebu (odprawia ks. Mirosław )

10:00 + Henrykę Mariańczuk – of. rodzina (odprawia ks. Mieczysław)

12:00 + Dariusza Szmurłę – of. p. Elżbieta Kosk (odprawia ks. Mieczysław )

12:00 Dz. – bł. w 50 r. ślubu p. Aliny i Józefa Wygonowskich (odprawia ks. proboszcz)

15:00 Nowenna do Miłosierdzia Bożego

                Poniedziałek 17.04.2017 - II Dzień Świąt

08:30 In. ks. Stanisława – Do M. B. Ostr. o bł. boże i potrzebne łaski dla Dawida w 7 r. ur. – of. Dziadkowie

08:30 + Tadeusza i Helenę Bartnikowskich; Franciszka i Hieronimę Putkowskich – of. p.Bartnikowska (odprawia ks. Mirosław)

10:00 + Henryka Lubowickiego 16 r. śm i zm. dziadków- of. rodzina(odprawia ks. Mirosław)

10:00 Dz. – bł. o zdrowie i szczęście, bł. boże dla synowej i córki w rocz. urodzin – of. rodzice (odprawia ks. Mieczysław)

12:00 + Stanisława i Henryka – of. p. Sylwester Jaszczołt (odprawia ks. Stanisław)

12:00 + Władysława i Zbigniewa Kosza; Leszka Buńkowskiego, ks. Kazimierza Zalewskiego – of. p. Magdalena i Czesław Antoszuk (odprawia ks. Mieczysław)

12:00 Dz.- bł. za rodzinę (odprawia ks. proboszcz)

15:00 Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 03.04. - 09.04.2017

Intencje mszalne w Parafii

Narodzenia NMP Ostrożanach

03.04. - 09.04.2017

         Poniedziałek 03.04.2017

07:00 O zdrowie dla Zofii Mazur

07:00 + Henrykę Twarowską – of. rodzina

07:20 Int. ks. Stanisława + Janinę Zaręba 3 r. śm – of. córka Helena

07:20 Dz. – bł. w 16 ur. Łukasza – of. rodzice i rodzeństwo oraz dziadkowie

         Wtorek 04.04.2017

07:00 Do M.B.Ostr. o szczęśliwy przebieg leczenia i łaskę zdrowia dla Anny

07:00 Int ks. Stanisława + Franciszka Mariańczuka – of. żona

07:20 Do M.B.Ostr. o opiekę dla Aidy i Pawła

07:20 Do św. Antoniego o odwrócenie wszelkiego zła

         Środa 05.04.2017

17:00 Int. ks. Stanisława + Felicję Maliszewską – of. córka

17:00 Do M.B. Ostr. o szczęśliwy przebieg leczenia i łaskę zdrowia dla Anny

17:00 Dz. –bł. w 75 r. ur. Kazimierza Krakówko o bł. boże i opiekę M.B. Ostr. – of. córka

         Czwartek 06.04.2017

07:00 Do św. Antoniego o odwrócenie wszelkiego zła

07:00 Dz. – bł. w 70 r. ur. Krystyny i o zdrowie dla Stefana z prośbą o bł. boże - of.   dzieci, wnuki i prawnuki

07:20 Int ks. Stanisława + Hieronima, Andrzeja, Mariannę – of. p. Barbara Krakówko

07:20 + Franciszka, Genowefę i Kazimierza – of. Krystyna Miłkowska

         Piątek 07.04.2017 – Pierwszy piątek miesiąca / Droga Krzyżowa

15:00 Do M.B. Ostr. o szczęśliwy przebieg leczenia i łaskę zdrowia dla Anny

15:00 Int. ks. Stanisława +Wacława Niewińskiego gr. – of. p. Gabryś ze Smarklic

15:00 + Henryka Kosieradzkiego – of. p. Zofia Kosieradzka

15:30 DROGA KRZYŻOWA po Ostrożanach

         Sobota 08.04.2017

16:30 + Zofię Jaszczołt w 1 r. śm. – of. rodzina

16:30 Int. ks. Stanisława + Wacława Niewińskiego gr. – of. p. Gabryś ze Smarklic

17:00 WIECZERNIK – Msza św. składkowa

         Niedziela 02.04.2017 – Niedziela Palmowa

08:30 Dz. – bł. w 10 r. ślubu Jacka i Agnieszki o bł. boże i łaski potrzebne - of. rodzice.

08:30 Dz. – bł. w 6 r. ur. Joanny o bł. boże i opiekę M.B. Ostr – of. rodzice

10:00 + Bronisława Boguszewskiego i zm. z rodz. Boguszewskich i Kosków – of. p. Zofia Kosk

10:00 + Annę i Józefa Jaszczołt – of. syn Jan z rodziną

10:00 + Wiesławę Dobrogowską 5 r. śm. – of. syn Marcin

12:00 + Stanisława i Henryka – of. p. Sylwester Jaszczołt

12:00 Do M.B. Ostr. o zdrowie i opiekę dla dzieci i wnuków – of. p. Regina Stępkowska z  Krynki Sobole

GORZKIE ŻALE

Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 27.03. - 02.04.2017

Intencje mszalne w Parafii

Narodzenia NMP Ostrożanach

27.03. - 02.04.2017

         Poniedziałek 27.03.2017 – 2 dzień Rekolekcji

10:00 + Jarosława i Halinę Zdzichowskich nr 27– of. p. Waldemar Zdzichowski ze Zdzich

10:00 + Franciszka Szmurło 25 r. śm. oraz jego rodziców i rodzeństwo – of. córka

10:00 Int. ks. Stanisława + Gustawa Krakówka – of. córka Wiesława

12:00 + Stanisławę – of. mąż

12:00 + Antoniego Rybałtowskiego – of. p. Mieczysław Płonowski

17:00 + Władysława w rocz. wywózki do Rosji oraz jego towarzyszy – of. córka

17:00 Za parafian

         Wtorek 28.03.2017 – 3 dzień Rekolekcji

10:00 + Rodziców: Franciszka i Aleksandrę, Stanisława i Wacławę – of. syn Adam z rodziną

10:00 + Herominę i Mariana Poniatowskich i dziadków obojga stron

10:00 Int ks. Stanisława + Władysława, Józefa, Marię – of. p. Stanisław Radziszewski

12:00 + zm. z rodz. Radziszewskich i Moczulskich – of. rodz. Radziszewskich

12:00 + Apolonię i Czesława Brzezińskich – of. córka

17:00+ Jarosława i Halinę Zdzichowskich nr 28– of. p. Waldemar Zdzichowski ze Zdzich

17:00 + Franciszkę i Stanisława – of. p. Barbara Bolewska

         Środa 29.03.2017

15:30 Int. ks. Stanisława Do św. Mikołaja o błogosławieństwo w dobytku i rodzinie p.          Bożyków

15:30 + Nadzieja Kadej 7 dz. po śm. – od ucz. pogrzebu

15:30 Do M.B. Ostr. o szczęśliwy przebieg leczenia i łaskę zdrowia dla Anny

16:00 + Jarosława i Halinę Zdzichowskich nr 29– of. p. Waldemar Zdzichowski ze Zdzich

16:00 + Helenę Ryciuk – of. Sołtysi z Gminy Drohiczyn

         Czwartek 30.03.2017

07:00 + Jarosława i Halinę Zdzichowskich nr 30– of. p. Waldemar Zdzichowski ze Zdzich

07:00 Dz. – bł. w 4 r. ur. Aleksandra – of. dziadkowie

07:20 Int ks. Stanisława + Jana Kalickiego 1 r. śm oraz Jana i Zofię Kalickich – of.   rodzina

07:20 Do M.B. Ostr. o szczęśliwy przebieg leczenia i łaskę zdrowia dla Anny

         Piątek 31.03.2017 – Droga Krzyżowa

07:00 Do M.B. Ostr. o szczęśliwy przebieg leczenia i łaskę zdrowia dla Anny

16:00 Int. ks. Stanisława + Lucynę, Adama, Tadeusza – of. p. Anna Kosińska

16:00 O zdrowie i bł. boże w rodzinie Daniluków – of. p. Renata Moraczyńska

16:30 DROGA KRZYŻOWA

21:00 Nocna Droga Krzyżowa dla mężczyzn

         Sobota 01.04.2017 – Pierwsza sobota miesiąca

17:00 Dz. – bł. w int. Ewy i Kamila z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie – of. rodzice

17:00 Int. ks. Stanisława – Hieronimę, Kazimierza Gołębiewskich – of. córka Krystyna

         Niedziela 02.04.2017 – 5 Niedziela Wielkiego Postu

08:30 + Kacpra Barskiego 30 dz. po śm. – od ucz. pogrzebu

10:00 Dziękczynno błagalna  z ok. ur. Kingi i Dawida – of. rodzice

12:00 + Jadwigę 10 r. śm i Czesława Lubowickich – of. córka z rodziną

GORZKIE ŻALE

Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 20.03. - 26.03.2017

Intencje mszalne w Parafii

Narodzenia NMP Ostrożanach

20.03. - 26.03.2017

         Poniedziałek 20.03.2017- Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP

07:00 +Jadwigę Morzy 4 r. śm – of. syn z rodziną

07:00 Int. ks. Stanisława + Bronisławę, Antoniego, Malwinę, Feliksa–of. p. Helena Masiel

07:20 + Jarosława i Halinę Zdzichowskich nr 20– of. p. Waldemar Zdzichowski ze Zdzich

07:20 Dz.- bł. w dniu ur. Marioli o bł. boże i opiekę M.B. Ostr. – of. mama

         Wtorek 21.03.2017

07:00 + Jarosława i Halinę Zdzichowskich nr 21– of. p. Waldemar Zdzichowski ze Zdzich

07:00 + Adama, Zofię, Marię – of. syn Kazimierz

07:20 Do M.B.Ostr. o opiekę nad rodziną Elżbiety i Andrzeja

07:20 Int. ks. Stanisława + Józefa i Józefę oraz rodziców z obojga stron – of. córka z rodz.

         Środa 22.03.2017

15:30 + Jarosława i Halinę Zdzichowskich nr 22– of. p. Waldemar Zdzichowski ze Zdzich

15:30 Int. ks. Stanisława + Henryka Zarębę, Janinę, Sabinę i zm. z rodz. Zarębów i Moczulskich

16:00 + Halinę Organek 7 dz. po pogrzebie – od ucz. pogrzebu

16:00 O bł. w rodzinie i dobytku przez wstawiennictwo św. Mikołaja dla rodziny Radziszewskich- of. rodz. Radziszewskich

         Czwartek 23.03.2017

07:00 + Jarosława i Halinę Zdzichowskich nr 23– of. p. Waldemar Zdzichowski ze Zdzich

07:00 Do św. Mikołaja o bł. w dobytku i rodzinie Kosków – of. rodz. Kosków

07:00 Int ks. Stanisława + Kazimierza 10 r. śm. i Henrykę Mariańczuk – of. siostra

        Piątek 24.03.2017 –Droga Krzyżowa

07:00+ Jarosława i Halinę Zdzichowskich nr 24 –of. p. Waldemar Zdzichowski ze Zdzich

07:00 Int. ks. Stanisława + Janinę i Stanisława Twarowskich – of. syn Adam z Kosków

16:00 + Zdzisława, Jana, Helenę, Aleksandra, Wiesławę i zm. z rodz. Miłkowskich – of. p. Kryńscy

16:30 DROGA KRZYŻOWA

         Sobota 25.03.2017 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

10:00 + Jarosława i Halinę Zdzichowskich nr 25 –of. p. Waldemar Zdzichowski ze Zdzich

10:00 Int. ks. Stanisława + Andrzeja Sadeckiego 1 r. śm. – of. żona Elżbieta z rodz.

16:00 + Wiktorię i Zygmunta – of. p. Marian Kryński

16:00 Do M.B.Ostr. o łaski potrzebne dla syna Tomasza – of. ojciec

         Niedziela 26.03.2017 – 4 Niedziela Wielkiego Postu – 1 dzień Rekolekcji

08:30 + Barbarę Kosińską 27 r. śm – of. Kazimierz Lubowicki

08:30 Za parafian

10:00 + Helenę i Heronima – of. córka

10:00 Dziękczynno błagalna – of. p. Mirosław Nagórny

12:00 + Jarosława i Halinę Zdzichowskich nr 26 –of. p. Waldemar Zdzichowski ze Zdzich

12:00 + Edwarda Niewiarowskiego 1 r. śm – of. p. Teresa Radziszewska

GORZKIE ŻALE

Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 13.03. - 19.03.2017

Intencje mszalne w Parafii

Narodzenia NMP Ostrożanach

13.03. - 19.03.2017

         Poniedziałek 13.03.2017

07:00 +Antoniego, Stanisławę, Jerzego – of. córka Krystyna

07:00 Int. ks. Stanisława +Kazimierza Kosk 4 r. śm – of. córka

07:00 + Jarosława i Halinę Zdzichowskich nr 13– of. p. Waldemar Zdzichowski ze Zdzich

07:20 Do M.B.Ostr. o zdrowie dla Danuty

         Wtorek 14.03.2017

07:00 + Jarosława i Halinę Zdzichowskich nr 14– of. p. Waldemar Zdzichowski ze Zdzich

07:00 + Tadeusza, Jadwigę, Jana i Mariannę – of. p. Wiesław Jaszczołt

07:20 O błogosławieństwo boże w rodzinie i dobytku – of. rodzina Walczuków z Klepacz

07:20 Int. ks. Stanisława + Stanisława Krzewickiego i zm. rodziców z obojga stron – of. p. Władysława

         Środa 15.03.2017

16:00 + Jarosława i Halinę Zdzichowskich nr 15– of. p. Waldemar Zdzichowski ze Zdzich

16:00 O łaskę i błogosławieństwo Boga dla rodziny

16:00 Int. ks. Stanisława + Zofię i Henryka Mańkowskich – of. córka

         Czwartek 16.03.2017

07:00 + Jarosława i Halinę Zdzichowskich nr 16– of. p. Waldemar Zdzichowski ze Zdzich

07:00 + Helenę 7 r. śm i Stanisława Masłowskich

07:20 + Waldemara 11 r. śm., Jadwigę i Józefa – of. brat

07:20 Int ks. Stanisława + Teofilę, Mikołaja i brata Mikołaja – of. p. Walentyna Kosk

         Piątek 17.03.2017 –Droga Krzyżowa

07:00+ Jarosława i Halinę Zdzichowskich nr 17 –of. p. Waldemar Zdzichowski ze Zdzich

07:00 Int. ks. Stanisława + Bolesława i Władysławę Radziszewskich – of. Stanisław Radziszewski

16:00 + Jana Baltaziuka 23 r. śm – of. p. Irena Rułka

16:30 DROGA KRZYŻOWA

         Sobota 18.03.2017

07:00 + Jarosława i Halinę Zdzichowskich nr 18 –of. p. Waldemar Zdzichowski ze Zdzich

07:00 Int. ks. Stanisława + Józefę, Jana, Andrzeja, Annę Smuniewskich – of. syn Stanisław

07:00 + Kacpra i Józefa Barskich

16:00 + Józefa, Genowefę, Józefę, Bolesława – of. rodzina

16:00 + Józefę Twarowską i Bronisława – of. p. Andrzej Twarowski

         Niedziela 19.03.2017 – 3 Niedziela Wielkiego Postu

08:30 Dz. – bł. w r. ur. Norberta i Szymona – of. dziadkowie

08:30 + Józefa Klepackiego 9 r. śm – of. p. Klepaccy z Kosków Falków

10:00 + Jana Tonkiel 13 r. śm., Genowefę Tonkiel 12 r. śm – of. rodzina

10:00 + Wypominkowa

12:00 + Stanisława Jaszczołta – od ucz. pogrzebu

12:00 Do M.B.Ostr. o łaskę zdrowia i błogosławieństwo dla całej rodziny

12:00 + Jarosława i Halinę Zdzichowskich nr 19 –of. p. Waldemar Zdzichowski ze Zdzich

12:00 + Irenę i Kazimierza Moczulskich i zm. z obojga stron – of. p. Krystyna Smorczewska

GORZKIE ŻALE