Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 23 – 29.05.2022

Intencje mszalne w Parafii
Narodzenia NMP Ostrożanach
23 – 29.05.2022

Poniedziałek 23.05.2022
09:30 Msza św. w intencji mieszkańców wsi Morze
09:30 Msza św. w int. mieszkańców kolonii Ostrożany pod Smorczewem

16:30 + Kazimierę Kosk – of. córka Barbara z rodziną
16:30 Do św. Mikołaja o bł. Boże w rodzinie i dobytku państwa Krasowskich
16:30 Msza św. w intencji mieszkańców wsi Smorczewo o bł. Boże dla rodzin i w racy na roli

17:00 + Kazimierza i Stanisławę Jaszczołtów z Krakówek Dąbek (Msza nr. 23) – of. synowie
17:00 O Dary Ducha Świętego i pomyślne zdanie egzaminów dla Julii
17:00 Do M.B. Ostr. i św. Rity o łaskę zdrowia i pomyślny przebieg leczenia dla Joanny
17:00 + Wiesława Radziszewskiego – of. brat

Wtorek 24.05.2022 – Wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych

16:30 + Henryka Zdzichowskiego – of. Ks. Proboszcz
16:30 Msza św. w intencji mieszkańców wsi Krakówki Zdzichy z racji poświęcenia pól

17:00 + Kazimierza i Stanisławę Jaszczołtów z Krakówek Dąbek (Msza nr. 24) – of. synowie
17:00 Msza św. w intencji mieszkańców wsi Krakówki Dąbki i Krakówki Włodki o bł. Boże w rodzinach i pracy
17:00 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia i pomyślny przebieg leczenia dla Waldemara – of. żona

Środa 25.05.2022

16:30 + Piotr Zieburę
16:30 + zm. z rodz. Klepackich, Bujno i Tomala – of. rodz. Tomalów ze Stegny
16:30 + Józefa i Krzysztofa Kosińskich – of. rodz. Kłopotowskich z Lublina

17:00 + Kazimierza i Stanisławę Jaszczołtów z Krakówek Dąbek (Msza nr. 25) – of. synowie
17:00 + Wiktorię i Henryka Zaremba
17:00 + Mateusza Jarocia, Romana i zm. rodziców z obojga stron – of. rodzina

Czwartek 26.05.2022 – Wspomnienie św. Filipa Neri, Prezbitera

16:30 + Kazimierza i Stanisławę Jaszczołtów z Krakówek Dąbek (Msza nr. 26) – of. synowie
16:30 + Kazimierza i Krzysztofa – of. ani Maria Borzym z Lubowicza

17:00 + Jolantę Półtorak – of. dzieci
17:00 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia i opiekę dla Ks. Proboszcza Piotra – of. mama

Piątek 27.05.2022

16:30 + Kazimierza i Stanisławę Jaszczołtów z Krakówek Dąbek (Msza nr. 27) – of. synowie
16:30 + Stanisława, Helenę i Kazimierza – of. pan Stanisława Kurek
16:30 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia i pomyślny przebieg leczenia dla pana Józefa Arbaszewskiego – of. żona

17:00 + Mariana i Marię Borzym oraz Stanisławę – of. córka
17:00 + Stanisławę Pykało – of. pani Zofia Moczulska
17:00 + Kazimierza Jaszczołta – of. rodz. Krasowskich

Sobota 28.05.2022

07:00 + Kazimierza i Stanisławę Jaszczołtów z Krakówek Dąbek (Msza nr. 28) – of. synowie
07:00 + Marię, Jana, Stanisławę, Janinę, Józefa Jaszczołtów – of. pan Lucjan
07:00 Do M.B. Ostr. o zdrowie i bł. Boże oraz opiekę dla Małgorzaty i Daniela – of. rodz. Zarębów

17:00 BIERZMOWANIE

Niedziela 29.05.2022 – 7 NIEDZIELA WIELKANOCNA / Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

08:30 + Kazimierza i Stanisławę Jaszczołtów z Krakówek Dąbek (Msza nr. 29) – of. synowie
08:30 + Stanisława Kryńskiego ze Smarklic – of. rodz. Kryńskich
08:30 + Mateusza Jaszczołta 30 dz. po śmierci – od uczestników pogrzebu

10:00 + Jarosława Zdzichowskiego 6 r. śm. i Halinę – of. pan Zdzichowski
10:00 Dz. – bł. o dalszą opiekę M.B. Ostr., łaskę oraz wstawiennictwo św. Moniki dla Moniki z okazji urodzin – of. mama
10:00 + Kazimierza Niewiarowskiego 5 r. śm. oraz Stanisława, Felicję, Antoniego Niewiarowskich

12:00 O zdrowie i bł. Boże dla dzieci z rodzinami oraz dla wnuków z rodz. Grzybowskich
12:00 + Cecylię i Wacława Zarębów oraz Józefa Żero – of. córka i wnuczka
12:00 + Czesława Gołębiewskiego 9 r. śm i Andrzeja