pola

Poświęcenie pól

Poświęcenie pól

pola

Obrzęd błogosławieństwa pól jest wyrazem wiary w Bożą Opatrzność, w szczególne partnerstwo, jakie istnieje pomiędzy Dawcą życia a człowiekiem. Przypomina o Bożym prymacie w świecie, pierwszeństwie wartości ducha wobec materii, o zależności od Stwórcy. Ważny jest też inny aspekt, zwykle pomijany (a często też pogardzany): według myśli chrześcijańskiej praca na roli to zaszczyt, służba, znak podjęcia ścisłej współpracy z Bogiem.

 


Poświęcenie pól 

 11 maja 2017 – Czwartek

09:00 – Kamianki – poświęcenie pól a potem Mszą św. w świetlicy

17:00 – Msza św. w int. mieszkańców Kol. Ostrożny pod Grodziskiem

12 maja 2017 – Piątek

09:00 – Jaszczołty – Msza św. w Kościele a potem poświęcenie pól

14:00 – Krakówki Zdzichy, Włoski, Dąbki – poświęcenie pól a Msza św. w tym dniu o godz. 16:30 w Kościele

18 maja 2017 – Czwartek

09:00 – Koski Falki – Msza św. w Kościele a potem poświęcenie pól

19 maja 2017 – Piątek

09:00 – Kolonia Ostrożany pod Smorczewem – Msza św. w Kościele a potem poświęcenie pól

14:00 – Łopusze – Msza św. w świetlicy a potem poświęcenie pól

20 maja 2017 – Sobota

09:00 – Borzymy – poświęcenie pól a potem Msza św. w świetlicy

14:00 – Koski Wypychy – poświęcenie pól a Msza św. w tym dniu o godz. 16:00 w Kościele

22 maja 2017 – Poniedziałek

09:00 – Smarklice – Msza św. w Kościele a potem poświęcenie pól

14:00 – Smorczewo – poświęcenie pól a Msza św. w tym dniu o godz. 17:00.