36. rocznica koronacji obrazu w Ostrożanach

W niedzielę 2 lipca 2023 roku obchodzono w parafii Ostrożany 36. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej, która odbyła się 5 lipca 1987 roku.
Od tego czasu, nieprzerwanie, w rocznicę tego wydarzenia wyruszają do Ostrożan pielgrzymi z okolicznych parafii, aby dziękować i prosić Maryję z popularną ostrożańską pieśnią na ustach: „Bądź zawsze z nami, jak byłaś z ojcami, przez łask obfitość okaż swą litość”, autorstwa ks. Mieczysława Rzepniewskiego.

Pielgrzymi przybywają na uroczystą Mszę św., celebrowaną przez każdego biskupa drohiczyńskiego. Nie inaczej było w tym roku. Mszy św. przewodniczył bp Piotr Sawczuk. Wraz z Nim Eucharystię koncelebrowali ks. Patryk Nagórny – wikariusz parafii Matki Bożej z Góry Karmel oraz parafianin ostrożański, oraz ks. Grzegorz Konopacki – wikariusz z Ciechanowca.

Przybyłych przywitał proboszcz parafii i kustosz sanktuarium ks. Piotr Wójcik. Poprosił bpa o odprawienie Mszy św. w intencji całej parafii, wszystkich pielgrzymów oraz przybyłych gości.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych z Siemiatycz oraz gmin: Drohiczyn, Perlejewo oraz Grodzisk oraz przedstawiciele miejscowych szkół.

Ks. Piotr powitał serdecznie poczet sztandarowy Solidarności, który na swoim sztandarze umieścił piękny wizerunek Matki Bożej Ostrożańskiej. Następnie przywitał wszystkich przybyłych pielgrzymów. W tym roku przybyły grupy z parafii Ciechanowiec i Perlejewo, parafii Drohiczyn oraz Miłkowice Maćki, Dziadkowic, Śledzianowa, Grodziska oraz z parafii Kłopoty Stanisławy. Najliczniejszą grupą pieszą była ta z Siemiatycz, w której przybyły m.in. siostry karmelitanki z siemiatyckiego klasztoru.

Niezawodnie przybyli parafianie ostrożańscy, którzy wraz z kapłanami, tam posługującymi, przygotowywali się do tej uroczystości przez 40h adorację Najświętszego Sakramentu oraz czuwanie modlitewne przez obrazem Maryi.

W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. bp Piotr mówi: Wszyscy przybyliśmy dzisiaj do Ostrożan, by w kolejną rocznicę koronacji łaskami słynącymi obrazu Matki Bożej wznieść dziękczynną modlitwę. Matka Boża gromadzi tutaj swoje dzieci od dawna. Wciąż pełni tą rolę, jaką spełniła wobec Apostołów w wieczerniku, gdy wyprowadziła ich z zamętu i zagubienia po doświadczeniu Golgoty i przekonała ich, aby w modlitewnym skupieniu czekali na Ducha Św.

Podkreślając wielkie znaczenie w historii zbawienia, jakie odegrała i nadal odgrywa Maryja mówił o Niej: Maryja stanęła na czele pielgrzymki wiary, niosącej przez wieki Dobrą Nowinę światu. Jej matczyny wzrok jest zwrócony na każde dziecko i dostrzega wszystkie jego bóle

. W swojej trosce o nasze zbawienie podprowadza nas do stołu Słowa Bożego i chce, abyśmy dali się przeniknąć mądrości z wysoka.

Pasterz zadał także zgromadzonej wspólnocie kilka pytań do refleksji, aby mogło dokonać się pogłębienie wiary wśród słuchaczy: Czy wypełniam swoje powinności wobec Matki Najświętszej? Czy ją wielbię? Czy modlę się do niej? Czy uciekam się do Niej w chwilach trudnych?

Na zakończenie homilii zwrócił się bezpośrednio do Maryi: Pozwól nasza Matko i Królowo odczuć Twoją miłość. Pozwól każdemu z nas doświadczyć Twojej niezawodnej opieki. Króluj nam Chryste i króluj nam Maryjo. Ty jesteś matką i królową na wieki. Niech rośnie Twoja chwała.

Po Mszy św. miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz odmówiono litanię loretańską. Następnie bp Piotr przewodniczył procesji eucharystycznej wokół świątyni w Ostrożanach, na którą przybyli kapłani z okolicznych parafii, proboszczowie wspólnot, które przyszły pieszo na uroczystości.

Swoim śpiewem przebieg uroczystości ubogacał chór parafialny pod przewodnictwem Łukasza Kraujutowicza – miejscowego organisty.

Tekst i zdjęcia: ks. Wojciech Łuszczyński