Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 07.02 – 13.02.2022

Intencje mszalne w Parafii
Narodzenia NMP Ostrożanach
07.02 – 13.02.2022

Poniedziałek 07.02.2022

Poza parafią ks. Piotr Jarosiewicz:
1) + Wiesława Radziszewskiego (gr. 8) – of. brat
2) + Danutę Ochental (gr. 7) – of. Rodzina

15:30 + Jana 10 r. śm. i Anastazję – of. syn z rodziną
15:30 O łaskę Sakramentu małżeństwa Dianie i Jarosławowi oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla Diany

16:00 + Stanisława Kryńskiego z KW (gr. 8) – of. żona z rodziną
16:00 + Teresę Skowrońską 7 r. śm. – of. mąż
16:00 Dz. – bł. w 50 r. ur. pani Doroty o bł. Boże, zdrowie i opiekę M.B. Ostr. na dalsze lata życia – of. mąż i dzieci

Wtorek 08.02.2022

Poza parafią ks. Piotr Jarosiewicz:
1) + Wiesława Radziszewskiego (gr. 9) – of. brat
2) + Danutę Ochental (gr. 8) – of. rodzina

07:00 + Stanisława Kryńskiego z KW (gr. 9) – of. żona z rodziną
07:00 + Stanisławę Arbaszewską

07:20 + Michalinę i Kazimierza – of. pani Wanda Półtorak
07:20 + Krystynę Kuchta 15 r. śm. i zm. rodziców – of. pani Danuta Kuchta

Środa 09.02.2022

15:30 + Wiesława Radziszewskiego (gr. 10) – of. brat
15:30 + Stanisława Kryńskiego z KW (gr. 10) – of. żona z rodziną
15:30 + Danutę Ochental (gr. 9) – of. rodzina

16:00 Dz. – bł. w 50 r. ur. p. Doroty o bł. Boże, zdrowie i op. M.B. Ostr. – of. rodzice
16:00 + Antoniego Kłopotowskiego – of. męskie KŻR
16:00 + Wojciecha Ryciuka 3 r. śm. – of. żona z dziećmi
16:00 + Stanisława Tołwińskiego oraz Ryszarda, Franciszkę i Stanisława – of. rodzina

Czwartek 10.02.2022 – Wspomnienie św. Scholastyki, Dziewicy

07:00 + Stanisława Kryńskiego z KW (gr. 11) – of. żona
07:00 + Zofię Czuprynko, Stefana oraz Kazimierza Bolewskiego – of. Pani Stanisława Wardecka
07:00 + Danutę Ochental (gr. 10) – of. rodzina

07:20 + Wiesława Radziszewskiego (gr 11) – of. brat
07:20 + Kazimierza Borzyma 30 dz. po śm. – of. brat
07:20 + Lucynę Żero – of. córka

Piątek 11.02.2022Wspomnienie NMP z Lourdes/ Światowy Dzień Chorego

07:00 + Stanisława Kryńskiego z KW (gr. 12) – of. żona z rodziną
07:00 + Danutę Ochental (gr. 11) – of. rodzina
07:00 Dz. – bł. o łaski i opiekę dla Nell i Beaty

07:20 + Wiesława Radziszewskiego (gr. 12) – of. brat
07:20 + Hannę i Mariusza Klepackich
07:20 + Karola Gustawa Krakówka – of. żona

10:00 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia i opiekę dla wszystkich starszych i chorych z parafii – of. ks. Proboszcz / Msza św. z Namaszczeniem Chorych

Sobota 12.02.2022

Poza parafią odprawi ks. Paweł Badura:
1) + Stanisława Kryńskiego z KW (gr. 13) – of. żona

15:30 + Wiesława Radziszewskiego (gr. 13) – of. brat
15:30 Dz. – bł. w 8 r. ur. Amelii o bł. Boże i op. M.B. Ostr. – of. rodzice i siostra
15:30 + Mariannę Barską – of. syn Marian

16:00 + Danutę Ochental (gr. 12) – of. rodzina
16:00 + Aleksandra i Helenę – of. córka
16:00 + Henryka i Józefę Jaszczołt
16:00 Dz. – bł. w 60 r. ślubu państwa Ziny i Hieronima Derewońko z prośbą o zdrowie, bł. Boże i op. M.B. Ostr na dalsze lata wspólnego życia – of. dzieci

Niedziela 13.02.2021 – 6 Niedziela Zwykła

08:30 + Wiesława Radziszewskiego (gr 14) – of. bart
08:30 + Stanisława Kryńskiego z KW (gr. 14) – of. żona z rodziną
08:30 + Piotra 1 r. śm. – of. siostra

10:00 + Mirosławę Zawistowską – of. córka Mariola z rodziną
10:00 + Ludwikę, Kazimierza i Mikołaja – of. syn
10:00 + Martę i Mariannę oraz ich zm. rodziców – of. rodz. Kłopotowskich

12:00 + Danutę Ochental (gr. 13) – of. rodzina
12:00 + Reginę, Kazimierza i Stanisława – of. Teresa Kryńska z Klepacz
12:00 + zm. rodziców z obojga stron – of. pani Lucyna Żero
12:00 + Janinę i Bolesława – of. pan Jan Piotrowski