Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 24 – 30.10.2022

Intencje mszalne w Parafii
Narodzenia NMP Ostrożanach
24 – 30.10.2022

Poniedziałek 24.10.2022

15:30 + Jana Jarocia – of. żona
15:30 Przez wstawiennictwo M.B. Ostr. w intencji wiadomej Panu Bogu
15:30 Do św. Mikołaja o bł. w dobytku i rodzinie państwa Kalickich

16:00 + Alicję Olszewską (gr. 24) – of. rodzina
16:00 + Antoniego i Stanisławę oraz Mariannę i Stanisława – of. pani Marianna Kryńska
16:00 + Wiktorię 6 r. śm. – of. rodz. Zarembów
16:00 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia dla Łukasza oraz bł. Boże dla rodziny Siekierko
16:30 RÓŻANIEC – Ostrożany wieś i bloki

Wtorek 25.10.2022

07:00 + Alicję Olszewską (gr. 25) – of. rodzina
07:00 + Czesława, Lucynę i Bolesława w 2 r. śm. oraz zm. dziadków z obojga stron

16:00 + Reginę, Ignacego, Leona, Olimpie, Józefa, Leszka, zm. z rodz. Jaczyńskich – of. rodz. Kryńskich ze Smarklic
16:00 + Mateusza 14 r. śm. – of. rodz. Klepackich
16:30 RÓŻANIEC – Rybałty

Środa 26.10.2022

15:30 Do M.B. Ostr. o łaski i opiekę dla pani Aliny
15:30 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia dla Zofii – of. rodzina
15:30 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia dla Tobiasza, Gabriela, Michaliny, Wiktorii, Magdaleny i Karola

16:00 + Alicję Olszewską (gr. 26) – of. rodzina
16:00 Dz. – bł. w 35 r. ślubu państwa Elżbiety i Franciszka o bł. Boże i op. M.B. Ostr. na dalsze lata wspólnego życia
16:00 + Anielę i Albina, Annę i Antoniego oraz zm. z rodz. Lubowickich i Żero – of. pani Lucyna Żero
16:30 RÓŻANIEC – Dzieci

Czwartek 27.10.2022

15:30 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia dla państwa Anny i Stefana Klepackich – of. córka Bogumiła z rodziną
15:30 + zm. z rodz. Wierzbickich, Sławeckich, Michalskich i Chlebowskich – of. pani Eugenia Michalska

16:00 + Alicję Olszewską (gr.20) – of. rodzina
16:00 Do M.B. Ostr. o zdrowie, bł. Boże i przywrócenie pamięci dla pani Teresy Nielipińskiej – of. siostra Ewa
16:00 + Ks. Andrzeja Pietraszko – of. siostra Ewa z rodziną
16:30 RÓŻANIEC – Smarklice wieś i kolonia

Piątek 28.10.2022 – Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

15:30 + Alicję Olszewską (gr. 28) – of. rodzina
15:30 + Michalinę, Józefa, Henryka Telatyckich oraz Marię Różańską – of. córka Jadwiga
15:30 Do M.B. Ostr. o łaski i opiekę dla państwa Marii i Mirosława Miłkowskich

16:00 + Józefa Krasowskiego – of. żona
16:00 + Franciszka i Władysława Zawadzkich – of. córka Maria
16:00 W intencji pana kościelnego – Szymona o bł. Boże i łaski potrzebna w dniu Jego imienin – of. Ks. Proboszcz
16:30 RÓŻANIEC – Kolonia Ostrożany pod Smorczewem i Smorczewo

Sobota 29.10.2022

15:30 + Alicję Olszewską (gr.29) – of. rodzina
15:30 + Marię i Kazimierza Krasowskich – of. syn Grzegorz z rodziną
15:30 + Stefana, Andrzeja i Zofię

16:00 Do św. Mikołaja o bł. e rodzinie i dobytku państwa Kosk
16:00 + Przemysława Rusiniaka – of. mama
16:00 + Mateusza Jaszczołta – of. państwo Dorota i Dariusz Poniatowscy
16:00 Dz. – bł. w 80 r. ur. pana Stanisława Karolczuka o bł. Boże, zdrowie i op. M.B. Ostr na dalsze lata życia
16:30 RÓŻANIEC – Stadniki

Niedziela 30.10.2022 – 31 Niedziela Zwykła

08:30 + Alicję Olszewską (gr. 30) zakończenie – of. rodzina
08:30 Dz.- b. w 18 r. ur. Jakuba o bł. Boże i op. M.B. Ostr w dorosłym życiu – of. rodzice

10:00 + zm. z rodz. Lubowickich, Niewiarowskich, Klepackich, Mariańczuków, Zalewskich, Michałków, Zgietów oraz Charytoniuków
10:00 + Władysława Jankowskiego oraz Janinę Zalewską – of. brat Lon
10:00 Dz. – bł. w 18 r. ur. Weroniki o bł. Boże i op. M.B. Ostr w jej dorosłym życiu – of. babcia

12:00 + Nadzieję 2 r. śm., Włodzimierza i Włodzimierza
12:00 Dz. – bł. w 60 r. ur. pana Mariana Jarocia oraz 5 r. ur. Kuby i 7 r. ur. Karola o bł. Boże, zdrowie i op. M.B. Ostr. – of. rodzina
12:00 + Krzysztofa Gołębiewskiego 15 r. śm. – of. żona z dziećmi

13:00 RÓŻANIEC – prowadzi kapłan