OGŁOSZENIA PARAFIALNE 04.09.2021 – 23 Niedziela Zwykła

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
04.09.2021 – 23 Niedziela Zwykła

1. Dziś niedziela adoracyjna. Zachęcam do chwili adoracji Najświętszego Sakramentu. Zakończenie adoracji po Mszy św. o godz. 12:00.
2. Dziś odwiedzamy naszych stałych chorych z Komunią św. od godz. 14:00.
3. W czwartek – 8 września- będziemy przeżywać w naszej parafii Uroczystość odpustową Narodzenia NMP. Msze św. w tym dniu o 08:30 i 12:00 – suma pod przewodnictwem JE ks. Bp Piotra Sawczuka. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa kto tylko może.
4. Na sumie zostanie poświęcone ziarno, które tradycyjnie dodajemy do pierwszych zasiewów. Ziarno będzie przygotowane i można będzie je zabrać do domu.
5. Chciałbym uprzejmie prosić o pomoc w zbieraniu tacy na Sumie panów z Rady parafialnej: pana Wilgatka, pana Krasowskiego i pana Baltaziuka. Jestem bardzo wdzięczny za panów pomoc.
6. Postarajmy się, żeby nasza procesja wyglądała pięknie. Mamy niech zadbają o dziewczynki do sypania kwiatków. Nasi parafianie bardzo się angażują przy procesji. Dużo młodych chętnie niesie feretrony czy trzyma wstążki. Panie pięknie wyglądają w pelerynach przy ołtarzykach. Jestem dumny z naszych parafian, że pielęgnują tradycję i nie wstydzą się dawać świadectwo.
7. Panów strażaków proszę o służbę przy baldachimie i krzyżu.
8. Panie z Apostolatu Maryjnego proszę, aby pomogły rozprowadzać obrazy z Matką Bożą Ostrożańską oraz inne przedmioty religijne.
9. Na zakończenie Mszy św. odpustowej Ks. Biskup poświęci chleby i ziarno. Po Mszy św. sołtysi podzielą się chlebem na placu kościelnym.
10. Chciałbym zapytać parafian czy może macie duże dynie, których moglibyście nam użyczyć do dekoracji ołtarza polowego. Im większe tym lepsze. Po odpuście oddamy.
11. W sobotę – 10 września – przyjdzie do naszego Sanktuarium piesza pielgrzymka z Czartajewa. Spodziewamy się ich o godz. 11:00.
12. W przyszłą niedzielę – 11 września – będą dożynki gminne – Msza dożynkowa o godz. 12:00.
13. W przyszłą niedzielę transmisja Mszy św. będzie o godz. 08:30.
14. Pierwsze spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii św. w tym roku szkolnym odbędzie się 18 września w niedzielę po Mszy św. o godz. 10:00 w salce parafialnej.
15. Uprzejmie proszę państwa Radnych o zebranie składki rocznej na rzecz parafii. Wysokość składki taka sama jak od lat – 60 zł od osoby dorosłej pracującej, czyli dorosłe dzieci będące przy rodzicach i pracujące też za siebie uiszczają składkę. Dziękuję za waszą dobroć i hojność.
16. Mamy w naszym Kościele obraz św. Józefa oraz Zwiastowania NMP. Oba były przesłonami Obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej. Oba są wpisane do rejestru zabytków. Wymagają pilnej renowacji. W tym tygodniu przyjedzie pani konserwator, aby obejrzeć obrazy i przygotuje dokumenty konieczne, aby uzyskać pozwolenie od konserwatora wojewódzkiego na ich renowację. Złożymy również stosowne dokumenty, aby uzyskać dotację na renowację. Ufam, że przynajmniej częściowo dofinansują prace. Resztę dołoży parafia. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli to po uzyskaniu pozwolenia obrazy zostaną oddane do renowacji.
17. Od dzisiejszego numeru tygodnik katolicki „Niedziela” kosztuje 10 zł. Jest to spowodowane podrożeniem materiałów drukarskich ale również tym, że do każdego numeru jest dołączona jeszcze jedna nowa, bardzo ciekawa gazeta.
18. Chciałbym zapowiedzieć dwa ważne wydarzenia, które będą miały miejsce w październiku w naszym Sanktuarium. Pierwsze będzie w niedzielę 9 października. Będziemy gościć Telewizję Polonia w naszym kościele. W tym dniu będą transmitować Mszę św. o godz. 13:00. Transmisja pójdzie na cały świat. Drugie wydarzenie będzie w sobotę 15 października. W tym dniu odbędzie się diecezjalne czuwanie KŻR. Będzie o godz. 16:00 Msza św. z Ks. Biskupem.
19. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Czesława Łopuskiego z Łopusza. Przeżył 70 lat. Rodzinie składamy wyrazy współczucia i pamiętamy w modlitwie. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie …
20. Parafianom i czcicielom Matki Bożej życzę dobrej niedzieli. Niech Pani Ostrożańska otacza Was płaszczem swej macierzyńskiej opieki. Szczęść Boże.