XXX Światowy Dzień Chorego – 11.02.2022 r.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36)

Trwając na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią

11 lutego (piątek) zapraszamy do Ostrożan na Mszę św. na godz. 10:00. Sprawowana będzie w intencji ludzi chorych oraz starszych. Na zakończenie Mszy św. zostanie udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych tym, którzy tego potrzebują i spełniają warunki.