Dziękujemy, Matko...-Wieczernik Maryjny i rozdanie nagród za uczęszczanie na Naborzeństwa Różańcowe

Dziękujemy, Matko…-Wieczernik Maryjny i rozdanie nagród za uczęszczanie na Naborzeństwa Różańcowe

Dziękujemy, Matko...

      14 listopada na wspólnej modlitwie maryjnej w Ostrożańskim sanktuarium zebrali się wierni z miejscowej parafii, jak i pielgrzymi z Sokołowa, Siemiatycz oraz pobliskich parafii z Perlejewa i Miłkowic. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił kustosz sanktuarium ks. Roman Szmurło, wraz z nim współcelebrował ks. Stanisław Jaszczołt. Intencją tej Mszy św. były wszystkie prośby i dziękczynienia skierowane do Boga za pośrednictwem Pani Ostrożańskiej.
      Kaznodzieja, krocząc śladem jednego z dziesięciu – trędowatego który odzyskał zdrowie i postanowił podziękować), stojąc przed tronem Matki, w duchu ogromnej wdzięczności w Roku Kapłańskim składał swoją ofiarę, dziękując za Jej orędownictwo, prowadzenie, odczuwalną na każdym kroku Jej obecność, wszelakie dary, których ciągle doświadcza, za całą wspólnotę parafii Ostrożany, za miłość w niej, za każdą i każdego z osobna, za księży, współpracowników, dzieci, młodzież, za starszych, schorowanych, którzy są skarbem w parafii, ofiarowując swoje modlitwy, dziękował również za tych, którzy stoją już przed Panem. Ks. Roman z głębi serca wyrażał swoją wdzięczność Pani Ostrożańskiej za wszystkie uzdrowienia, które dzieją się na naszych oczach za przyczyną naszej  uzdrowicielki. Tak jak ewangeliczna natrętna wdowa – prosząc o wstawiennictwo, o obronę w procesie sędziego, który z ludźmi się nie liczył i Boga się nie bał i została wysłuchana – tak i Ksiądz Proboszcz prosił Matkę Bożą w imieniu całej wspólnoty parafialnej o wszelkie łaski. W sposób szczególny po Eucharystii przed wystawionym Najświętszym Sakramentem przedstawił Matce Najświętszej wszystkie dziękczynienia i prośby zanoszone przez wiernych, wypisane na kartkach. Wśród nich były podziękowania za rodziny, uzdrowienia, za kapłanów, prośby zatroskanych matek i ojców, jak też podziękowania i zawierzenia młodzieży, a szczególnie młodych chłopców.
      Trzeba było tu być, by móc tę obecność Matki czuć, trzeba się na Nią otworzyć i Jej się powierzyć, oddając się całkowicie pod Jej opiekę, tak jak to miało miejsce na koniec czuwania modlitewnego w ostrożańskim sanktuarium. Następnie Ksiądz Kustosz udzielił indywidualnego błogosławieństwa przez nałożenie rąk na każdym uczestniku Wieczernika. Na zakończenie nastąpiło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
     W niedzielę 15 listopada, kiedy w sposób szczególny naszymi modlitwami i ofiarami wspieraliśmy Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie, wobec zgromadzonej wspólnoty Ksiądz Proboszcz podziękował dzieciom, które codziennie uczęszczały do kościoła w miesiącu poświęconym Maryi na wspólny Różaniec św. Spośród najmłodszych 16 otrzymało nagrody książkowe z odpowiednią dedykacją i słowami Jana Pawła II: „Szukajcie w Różańcu umocnienia i oparcia…”. Część z nich to laureaci lat poprzednich. Po wręczeniu pamiątek przez ks. Romana cała wspólnota parafii Ostrożany wszystkim nagrodzonym i ich rodzinom, życząc błogosławieństwa Bożego, odśpiewała „Życzymy, życzymy”.

Katarzyna Kryńska

Dziękujemy, Matko...-Wieczernik Maryjny i rozdanie nagród za uczęszczanie na Naborzeństwa Różańcowe  Dziękujemy, Matko...-Wieczernik Maryjny i rozdanie nagród za uczęszczanie na Naborzeństwa Różańcowe  Dziękujemy, Matko...-Wieczernik Maryjny i rozdanie nagród za uczęszczanie na Naborzeństwa Różańcowe  Dziękujemy, Matko...-Wieczernik Maryjny i rozdanie nagród za uczęszczanie na Naborzeństwa RóżańcoweDziękujemy, Matko...-Wieczernik Maryjny i rozdanie nagród za uczęszczanie na Naborzeństwa Różańcowe  Dziękujemy, Matko...-Wieczernik Maryjny i rozdanie nagród za uczęszczanie na Naborzeństwa Różańcowe  Dziękujemy, Matko...-Wieczernik Maryjny i rozdanie nagród za uczęszczanie na Naborzeństwa Różańcowe  Dziękujemy, Matko...-Wieczernik Maryjny i rozdanie nagród za uczęszczanie na Naborzeństwa Różańcowe  Dziękujemy, Matko...-Wieczernik Maryjny i rozdanie nagród za uczęszczanie na Naborzeństwa Różańcowe  Dziękujemy, Matko...-Wieczernik Maryjny i rozdanie nagród za uczęszczanie na Naborzeństwa Różańcowe


fulltext