III Zjazd Rodu Klepackich

III Zjazd Rodu Klepackich

      25 września w diecezjalnym sanktuarium w Ostrożanach odbył się III Zjazd Rodu Klepackich. Inicjatorem tych spotkań był prof. Zbigniew Doliwa-Klepacki. Współorganizatorami zaś prof. Bogdan Klepacki i Tadeusz Klepacki – mieszkaniec Klepacz należących do parafii Ostrożany. Na spotkanie przybyło 75 osób. III Zjazd zainaugurowała Msza św. sprawowana przez wikariusza generalnego, kanclerza Kurii w Drohiczynie ks. prał. Zbigniewa Rostkowskiego, który przybył w imieniu bp. Antoniego Dydycza.
      Na wstępie Eucharystii Ksiądz Kanclerz odczytał słowa Księdza Biskupa, podkreślając jego duchową więź z całym rodem, czytał iż „to modlitewne spotkanie u Matki Ostrożańskiej jest wyjątkowym świadectwem wartości rodziny, w tym spotkaniu ukazuje się Matka Najświętsza, Królowa Rodzin, tą atmosferą umacnia się wierność każdej rodziny, mijają lata, całe pokolenia odchodzą z tego świata, ale coś jednak pozostaje, w pamięci następców żywa jest symbolika herbu jako znaku jedności, Pan Bóg zaś przenosi z pokolenia na pokolenie pewne wspomnienia, rodzinne zwyczaje i dążenia, ród trwa, ten sam od wieków, ten sam w kościele, ten sam na cmentarzach, ten sam w rodowych Klepaczach i zawsze ten sam w kolejnych umysłach i sercach, tylko Boża Miłość mogła tak bardzo ubogacić człowieka, zapraszając go do uczestnictwa we własnej Miłości”. Najświętsza Ofiara była sprawowana w intencji Klepackich gości i mieszkańców Klepacz. Kaznodzieja rozpoczął homilię słowami św. Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian (11, 23): „Ja bowiem otrzymałem od Pana, co wam przekazuję”. Mówił, iż nie należy się wstydzić tradycji, podkreślił, iż w dzisiejszym świecie przekształca się znaczenie słowa „tradycja”, utożsamiając je z zacofaniem, uwstecznieniem, przeszłością, a przecież rzeczywiste znaczenie słowa „tradycja” to przekaz, przekazywanie. Przekazywanie obyczajów, pewnych wartości moralnych, religijnych. Kaznodzieja apelował, iż państwa Unii Europejskiej też mają swoje tradycje, a nieprawdą jest, gdy ktoś mówi, że wstyd jest być tradycyjnym. Wspomniał o darze przeszłych pokoleń, o dziejach rodziny Rostkowskich. Podkreślił, iż nasza wiara oparta jest na Piśmie Świętym i na tradycji.
      Po Eucharystii przedstawiciele rodu Klepackich złożyli podziękowania na ręce ks. Rostkowskiego za to, iż tu u stóp Matki Najświętszej mogą spotkać się i przekazywać swoje tradycje. Na zakończenie odśpiewano pieśń „My chcemy Boga”. Następnie wszyscy udali się przed kościół, by zrobić pamiątkowe zdjęcie. Dalsza część zjazdu odbyła się w centrum spotkań mieszkańców wsi Klepacze, czyli w remizie straży pożarnej. Były przemówienia, podziękowania na ręce burmistrza Borzyma za pomoc w odnowieniu remizy, jak również wspólna agapa.

Katarzyna Kryńska

III Zjazd Rodu Klepackich

Więcej zdjęć TUTAJ


fulltext