Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 04 – 10.09.2023

Intencje mszalne w Parafii
Narodzenia NMP Ostrożanach
04 – 10.09.2023

Poniedziałek 04.09.2023

08:00 Msza św. na rozpoczęcie ROKU SZKOLNEGO

16:30 + Genowefę i Józefa oraz Stanisławę i Hieronima Boguszewskich
16:30 + Antoniego Jaszczołta – of. brat z rodziną
16:30 Dz. – bł. w 5 r. ur. Kornelii Marii Putkowskiej o bł. Boże i op. M.B. Ostr – of. rodzice

17:00 + Janinę Szmurło (gr. 4) – of. syn Waldemar
17:00 + Stanisława i Marię Łopuskich 5 r. śm. – of. córka z wnuczką
17:00 Do M.B. Ostr. o zdrowie, bł. Boże dla pana Józefa Koska w 80 r. ur.

Wtorek 05.09.2023

07:00 Dz. – bł. w 1 rocz. ślubu państwa Piotra i Anny Rakusów o łaski potrzebne i op. M.B. Ostr. na kolejne lata wspólnego życia – of. babcia
07:00 + Mariana i Czesławę Klepackich
07:00 Dz. – bł. za dar uzdrowienia z prośbą o dalszą opiekę M.B. Ostr. dla całej rodziny Ziółkowskich

07:20 + Janinę Szmurło (gr. 5) – of. syn Waldemar
07:20 Dz. – bł. za otrzymaną łaskę uzdrowienia z prośbą o bł. Boże i opiekę M.B. Ostr dla pani Alicji Fronc
07:20 + Józefa, Grzegorza i Annę – ks. Proboszcz

Środa 06.09.2023

16:30 + Wiktora i Mariannę Wilgatek
16:30 + Bogumiłę i Wojciecha Romanowskich
16:30 O zdrowie i dobre wyniki dla Marty i bł. dla całej rodz. Kiersnowskich – of. mama Janina

17:00 + Janinę Szmurło (gr. 6) – of. syn Waldemar
17:00 + Helenę, Romana i Stanisława – of. rodzina
17:00 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia dla Mikołaja i bł. dla jego rodziców

Czwartek 07.09.2023

07:00 + Janinę Szmurło (gr. 7) – of. syn Waldemar
07:00 + Janinę i Władysława Derewońko
07:00 + Czesława Łopuskiego – of. pan Tadeusz Jaszczołt

Piątek 08.09.2023 – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA NMP / Odpust parafialny

08:30 + Janinę Szmurło (gr. 8) – of. syn Waldemar
08:30 + Bronisławę Szmurło 14 r. śm. oraz zm. jej rodziców – of. córka
08:30 + Bronisławę Kowalczyk – of. dzieci

12:00 + Janinę i Stanisława Jaszczołtów – of. syn Sylwester z rodziną
12:00 + Jolantę Mioduszewską 8 r. śm. – of. rodz. państwa Kłopotowskich z Łopusza
12:00 SUMA – ZA PARAFIAN I GOŚCI

Sobota 09.09.2023

07:00 + Janinę Szmurło (gr. 2) – of. syn Waldemar
07:00 + Józefa – of. pan Antoni Kryński
07:00 + Marię i Teofila Lupińskich – of. Leszek z rodzina

16:00 Msza św. ślubna – Niewiarowska – Stolarczuk
17:00 Msza św. ślubna – Kosk – Moczulski

Niedziela 10.09.2023 – 23 Niedziela Zwykła

08:30 + Janinę Szmurło (gr.10) – of. syn Waldemar
08:30 Do M.B. Ostr. o bł. Boże i potrzebne łaski dla rodziców z okazji rocznicy ślubu – of. córka
08:30 Do M.B. Ostr. o łaski i opiekę dla pani Magdaleny

10:00 + Jana Sobieskiego – of. żona z dziećmi
10:00 Dz.- bł. za otrzymaną łaskę zdrowia z prośbą o dalszą opiekę M.B. Ostr. i łaski dla rodziny
10:00 Dz. – bł. o bł. Boże i op. M.B. Ostr. dla rodziców z okazji 35 r. ślubu – of. dzieci

12:00 Dz. – bł. w 1 r. ślubu państwa Macieja i Aleksandry o bł. Boże i op. M.B. Ostr. – of. mama
12:000 Dz.- bł. za doznane łaski z prośbą o dalszą opiekę M.B. Ostr. nad całą rodziną – of. rodzice
12:00 Dz. – bł. w 1 r. ślubu państwa Karola i Małgorzaty o bł. Boże i op. M.B. Ostr. – of. rodzice i rodzeństwo