Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 18 – 24.09.2023

Intencje mszalne w Parafii
Narodzenia NMP Ostrożanach
18 – 24.09.2023

Poniedziałek 18.09.2023 – Święto św. Stanisława Kostki, Patrona Polski

16:30 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia dla Józefa i Henryki
16:30 Dz. – bł. o bł. Boże, zdrowie dla rodziny państwa Czarkowskich
16:30 + Henrykę i Stanisława Mariańczuków

17:00 + Janinę Szmurło (gr.18) – of. syn Waldemar
17:00 + Franciszka Klepackiego 16 r. śm. i Jadwigę – of. syn
17:00 + Witolda Boguszewskiego – od. uczestników pogrzebu
17:00 Dz.- bł. w 45 r. ślubu państwa Marii Renaty i Wincentego Szpakowskich o bł. Boże i op. M.B. Ostr. na dalsze lata wspólnego życia

Wtorek 19.09.2023

07:00 + Janinę Szmurło (gr.19) – of. syn Waldemar
07:00 + Waleriana i Aleksandrę – of. wnuk
07:00 + Mateusza Jaszczołta – of. rodzice

Środa 20.09.2023 – Wspomnienie św. Męczenników Andrzeja Kim Taegon i Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

16:30 + Krzysztofa Krasowskiego – of. żona z dziećmi
16:30 + Antoninę, Bolesława, Zofię i Janinę, zm. z rodz. Ryciuk i Kazimierczuk – of. pani Helena Kazimierczuk
16:30 Do M.B. Ostr. o dar uzdrowienia dla pani Lucyny

17:00 + Janinę Szmurło (gr. 20) – of. syn Waldemar
17:00 + Jadwigę 20 r. śm. – of. córka
17:00 Do M.B. Ostr. o łaski i opiekę dla mieszkańców Smarklic – of. mieszkańcy
17:00 + Stanisławę Jaszczołt 7 dz. po śm. – od uczestników pogrzebu

Czwartek 21.09.2023 – Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

07:00 + Janinę Szmurło (gr.21) – of. syn Waldemar
07:00 + Kazimierza 16 r. śm, Stanisławę, Zbigniewa i Celinę – of. pan Siczek
07:00 Dziękczynna za 20 lat trzeźwości z prośbą o opiekę M.B. Ostr. na dalsze lata

07:20 + Marką Zarembę
07:20 + Witolda Boguszewskiego – of. pani Barbara Jodłowska z rodziną

Piątek 22.09.2023

07:00 + Janinę Szmurło (gr. 22) – of. syn Waldemar
07:00 Dz. – bł. w 45 r. ślubu państwa Danuty i Ryszarda Rakusów o bł. Boże, zdrowie i op. M.B. Ostr. – of. mama
07:00 + Jadwigę i Kazimierza, zm. z rodz. Niemyjskich

Sobota 23.09.2023 – Wspomnienie św. Ojca Pio

16:30 + Krystynę Drywulską 3 r. śm.
16:30 Do M.B. Ostr. o łaski i opiekę dla całej rodziny Grzybowskich

17:00 + Janinę Szmurło (gr. 23) – of. syn Waldemar
17:00 + Henrykę 7 r. śm. i Stanisława Mariańczuków – of. rodzina
17:00 Do M.B. Ostr. o łaski i opiekę

18:00 Dz. – bł. w 25 r. ślubu państwa Anety i Waldemara Radziszewskich o bł. Boże i op. M.B. Ostr. na dalsze lata wspólnego życia

Niedziela 24.09.2023 – 25 Niedziela Zwykła

08:30 + Janinę Szmurło (gr. 24) – of. syn Waldemar
08:30 Dz. – bł. o łaski i op. M.B. Ostr. dla dzieci i wnuków z rodz. Radziszewskich i Michalaków

10:00 + Amelię i Henryka Czarkowskich i pozostałych zmarłych z rodz. Czarkowskich – of. rodzina
10:00 Dz. – bł. o bł. Boże, zdrowie i op. dla Moniki i Karola Zawadzkich w rocznicę ślubu oraz łaski dla ich dzieci
10:00 + Stanisława 39 r. śm., Franciszka 22 r. śm., Dominika i Stanisławę

12:00 Dz. – bł. w 1 r. ślubu państwa Eweliny i Kamila Koc o bł. Boże i op. M.B. Ostr. na dalsze lata wspólnego życia
12:00 + Mariusza i Mateusza Daniluków – of. pani Renata Moraczyńska
12:00 + Cecylię, Wacława Zarębów oraz Józefa Żero – córka i żona z dziećmi