24. rocznica koronacji obrazu matki Bożej Ostrożańskiej

Matka dobra i łaskawa-24. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej

Matka dobra i łaskawa
24. rocznica koronacji obrazu matki Bożej Ostrożańskiej

      W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 1 lipca w sanktuarium diecezjalnym w Ostrożanach rozpoczęło się nabożeństwo 40-godzinne poprzedzające 24. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej. Rekolekcje przeprowadził ks. Mariusz Boguszewski. Kaznodzieja podkreślał, że Msza św. jest największą ofiarą, jaką Bóg mógł nam podarować. Tu Jezus Chrystus staje się prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem i tu, w tym akcie, jest to, co wydarzyło się w raju, co wydarzyło się na Golgocie oraz to, co wydarzy się w czasie Sądu Ostatecznego. Zadawał również pytania, czy umiemy dziękować za największy dar, jakim jest Eucharystia, czy odczuwamy pragnienie uczestniczenia w niej? Następnie podkreślił, iż nabożeństwo 40-godzinne to najpiękniejszy czas w życiu parafii w ciągu roku. To adoracja i dialog z najlepszym i największym Bogiem, to wpatrywanie się w Niego, to stawianie sobie pytań, czy rzeczywiście jestem prawdziwą matką, dzieckiem…, jak mam się poprawić? Ks. Mariusz apelował, byśmy nie żałowali czasu na adorację, bo wtedy możemy usłyszeć prawdę o sobie samym, bicie Serca Jezusowego, które jest odpowiedzią na wszystkie nasze pytania.
      Następnego dnia, w święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, kaznodzieja zwrócił uwagę na Maryję, która zawsze wskazuje na Chrystusa, która jest pierwszą chrześcijanką. Ks. Boguszewski zwrócił również uwagę na modlitwę, jak ona powinna wyglądać. Zaznaczył, że spełnianie obowiązków, które życie na nas nakłada, ofiarowanie każdej sprawy Bogu, jest doskonałą modlitwą.
      W niedzielę 3 lipca sanktuarium od wczesnych godzin rannych uroczyście obchodziło 24. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej papieskimi koronami. Bardzo liczną grupę przybyłych stanowili pielgrzymi z Hajnówki na czele z ks. Andrzejem Falkowskim i siostrami klaryskami. Przybyły też siostry karmelitanki, siostry ukryte oraz kapłani.
       Tego dnia uroczystą Sumę odprawił i homilię wygłosił ks. Zdzisław Jancewicz. W homilii przytoczył świadectwo postawy rodziców, którzy już w kilka dni po narodzinach swego dziecka przynieśli je do lubelskiej katedry i przedstawili je Maryi, a przez Nią Jej Synowi. Kaznodzieja zwrócił się do wiernych, by otworzyli swe serca i wszystko przedstawili Najlepszej z Matek, a Ta oprowadzi właściwą drogą – do Jezusa. Nawołując do napisu widniejącego na miejscu celebry: „Niech rodziny będą święte, duch miłości nie zanika”, zwrócił uwagę na rodzinę, na małżeństwa, które są początkiem rodziny. Ubolewał nad tym, że niektóre instytucje robią wszystko, aby dzisiaj rodzina nie była popularna. Dlatego musimy bronić rodziny, dbać o to, aby nasze rodziny były Bogiem silne, aby rodzina pozostała nadal fundamentem życia społecznego. Apelował, by walczyć ze związkami niesakramentalnymi czy jednej płci, domagającymi się legalizacji adopcji. Kaznodzieja poruszył też problem in vitro oraz eutanazji Mocno podkreślał, że rodzina powinna być oparta na wartościach chrześcijańskich.
      Po Eucharystii nastąpiła procesja eucharystyczna, którą poprowadził ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Katarzyna Kryńska

24. rocznica koronacji obrazu matki Bożej Ostrożańskiej

Więcej zdjęć TUTAJ


fulltext