Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 02 – 08.10.2023

Intencje mszalne w Parafii
Narodzenia NMP Ostrożanach
02 – 08.10.2023

Poniedziałek 02.10.2023 – Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów

15:30 Do M.B. Ostr. o zdrowie i bł. Boże w rodzinie i gospodarstwie Odachowskich i Owczarek
15:30 + Albina, Anielę, Irenę zm. z rodz. Lubowickich, Żero – of. pani. Lucyna Żero
15:30 Przez wstawiennictwo M.B. Ostr. o ocalenie z wypadku pana Henryka i łaskę powrotu do zdrowia – of. pan Krzysztof

16:00 + Bronisławę Kowalczyk (gr. 2) – of. dzieci
16:00 + Stanisławę 11 r. śm. i Kazimierza Klepackich – of. córka
16:00 Dz. – bł. w 25 r. ślubu państwa Andrzeja i Ilony Harbaszewskich z prośbą o opiekę M.B. Ostr. dla jubilatów i całej rodziny

Wtorek 03.10.2023

07:00 + Bronisławę Kowalczyk (gr. 3) – of. dzieci
07:00 + Piotra Lewczuka 28 r. śm., Teodozję i Tadeusza

15:30 + Stanisławę 11 r. śm. i Kazimierza Klepackich – of. córka
15:30 Dz. – bł. w 80 r. ur. pana Stefana o bł. Boże i op. M.B. Ostr. na dalsze lata życia

16:00 Dz. – bł. w 18 r. ur. Jakuba Wasilewskiego o bł. Boże i op. M.B. Ostr w dorosłym życiu – of. matka chrzestna, rodzice i rodzeństwo
16:00 + Witolda i Wandę Kalickich oraz Bronisława – of. pan Mieczysław Kalicki
16:00 + Witolda Boguszewskiego 30 dz. po śm. – od uczestników pogrzebu

Środa 04.10.2023 – Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

07:00 + Bronisławę Kowalczyk (gr. 4) – of. dzieci

15:30 + Józefa Czarkowskiego 6 r. śm. – of. żona
15:30 Przez wstawiennictwo Aniołów Stróżów o zdrowie i opiekę dla wnuków i prawnuków – of. babcia
15:30 O zdrowie i bł. Boże dla pani Teresy Żero i dla jej dzieci

16:00 + Zdzisława, Irenę, Henryka i Lucjana Niewiarowskich
16:00 + Stanisławę, Antoniego i Zygmunta – of. córka

Czwartek 05.10.2023 – Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, Dziewicy

15:30 + Bronisławę Kowalczyk (gr. 5) – of. dzieci
15:30 + Zbigniewa Lombara – of. pan Tadeusz Boguszewski

16:00 Do M.B. Ostr. o zdrowie i bł. Boże oraz opiekę nad rodziną
16:00 + Kazimierza, Bolesława, Zofię i Jadwigę – of. pani Władysława Krzewicka

Piątek 06.10.2023 – pierwszy piątek miesiąca

15:30 + Marię Boguszewską 3 r. śm, Bronisława oraz Seweryna i Jadwigę Kosków – of. rodzina
15:30 + Kazimierza, Sabinę, Krystynę i Adama Paprockich

16:00 + Bronisławę Kowalczyk (gr. 6) – of. dzieci
16:00 Dz. – bł. w 1 r. urodzin Marty o bł. Boże i op. M.B. Ostr. – of. rodzice

Sobota 07.10.2023 – Wspomnienie NMP Różańcowej / pierwsza sobota miesiąca

07:00 + Zofię Wyrozębską 46 r. śm. – of. córka Katarzyna
07:00 + Bronisławę Kowalczyk (gr. 7) – of. dzieci
07:00 + Karola Gustawa – of. żona

16:00 WIECZERNIK

Niedziela 08.10.2023 – 27 Niedziela Zwykła

08:30 + Bronisławę Kowalczyk (gr. 8) – of. dzieci
08:30 + Bronisławę Kowalczyk – of. dzieci
08:30 Dz. – bł. w 1 r. ślubu państwa Diany i Dariusza o bł. Boże i op. M.B. Ostr. na dalsze lata wspólnego życia

10:00 Dz. – bł. w 12 r. ślubu państwa Urszuli i Tomasza o bł. Boże i op. M.B. Ostr. na dalsze lata wspólnego życia
10:00 + Ludwikę, Jana i Aleksandra Krasowskich, Franciszkę, Wacława, Mieczysława, Tadeusza Porzezińskich

12:00 + Jolantę Oburka – siostra Elwira z mamą
12:00 + Janinę i Stanisława Jaszczołtów – of. syn Sylwester z rodziną
12:00 + Henryka i Halinę Stępkowskich – of. córa z rodziną