Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 11 – 17.09.2023

Intencje mszalne w Parafii
Narodzenia NMP Ostrożanach
11 – 17.09.2023

Poniedziałek 11.09.2023

Ks. Stanisław poza parafią + Janinę Szmurło (gr. 11) – of. syn Waldemar

16:30 + Andrzeja Kazulę – of. rodz. państwa Lewczuków
16:30 + Stanisława i Marię Łopuskich w 5 r. śm. oraz zm. dziadków – of. pan Wiesław Łopuski
16:30 Za parafian

17:00 + Joanne Demiańczuk
17:00 Do M.B. Ostr. o zdrowie i bł. Boże dla Gabrieli i Weroniki oraz potrzebne łaski dla rodziny

Wtorek 12.09.2023

Ks. Stanisław poza parafią + Janinę Szmurło (gr. 12) – of. syn Waldemar

07:00 Dz. – bł. z podziękowaniem Bogu i M.B. Ostr. za opiekę i łaski w ciężkich chwilach życiowych z prośbą o dalszą opiekę
07:00 + Stanisława i Wandę Myszkowskich – of. wnuk

07:20 + Jolantę Oburka – of. brat z rodziną
07:20 Błagalna o nawrócenie i opiekę M.B. Ostr. dla rodziny Chowańskich

Środa 13.09.2023 – Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, Biskupa

Ks. Stanisław poza parafią + Janinę Szmurło (gr. 13) – of. syn Waldemar

16:30 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia, pomyślny przebieg operacji dla pana Zbigniewa
16:30 + Marię Klepacką – of. członkowie chóru parafialnego
16:30 + Franciszka i Janinę Czarkowskich oraz dziadków z obojga stron

17:00 + Stanisława Krakówko – of. rodzice
17:00 + Kazimierza Gaworka – of. żona

Czwartek 14.09.2023 – Święto Podwyższenia Krzyża Świetego

Ks. Stanisław poza parafią + Janinę Szmurło (gr. 14) – of. syn Waldemar

07:00 + Marię Klepacką – of. rodz. państwa Lubowickich
07:00 + zm. dziadków i babcie z obu stron – of. pani Kosińska

07:20 + Zbigniewa, Jana i Jadwigę Mogielnickich – of. rodzina

Piątek 15.09.2023 – Wspomnienie NMP Bolesnej

Ks. Stanisław poza parafią + Janinę Szmurło (gr. 15) – of. syn Waldemar

07:00 + Józefa i Julię Klepackich oraz Bronisława i Marię Czapskich
07:00 + Zofię Perlejewską oraz Marię Miłkowską

Sobota 16.09.2023 – Wspomnienie Świętych Męczenników Korneliusza Papieża i Cypriana Biskupa

16:30 + Jana 2 r. śm., Annę, Franciszka i zm. z rodz. Piotrowskich
16:30 + Franciszkę i Kazimierza Bolewskich – of. syn
16:30 Dz.- bł. w 35 r. ślubu państwa Ewy i Mariusza o bł. Boże, zdrowie i op. M.B. Ostr. – of. koleżanka

17:00 + Janinę Szmurło (gr. 16) – of. syn Waldemar
17:00 + Hieronima, Mariannę, Hieronima – of. córka chrzestna i wnuczka
17:00 + Elżbietę Tyc – of. ks. Proboszcz

Niedziela 17.09.2023 – 24 Niedziela Zwykła

08:30 + Janinę Szmurło (gr. 17) – of. syn Waldemar
08:30 + Jadwigę, Henryka, Juliana i Paulinę oraz zm. z rodz. Skłodowskich – of. córka
08:30 WYPOMINKOWA

10:00 Do M.B. Ostr. o łaski i opiekę dla pielgrzymów z Siemiatycz, którzy pieszo przywędrowali na uroczystość rocznicy koronacji
10:00 + Kazimierza Demiańczuka 15 r. śm., Wacławę, Franciszka, Aleksandrę i Kacpra

12:00 Dz. – bł. w 9 r. ślubu państwa Katarzyny i Tomasza Bolewskich o bł. Boże i op. M.b. Ostr. na dalsze lata wspólnego życia – of. rodzice
12:00 + Teresę Nagórną – of. mąż
12:00 + Czesława i Wacławę – of. dzieci